<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวและกิจกรรม
 
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561: (17/01/61)
ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561: (17/01/61)
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย: ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรี... (20/12/60)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย: เทศบาลตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดย... (20/03/60)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ก... (28/10/59)
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม อปท. จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมธรรมะสัญจร: โดยเทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. บ... (18/08/57)
ประะกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลยางตราม: (17/01/61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคราม : (16/01/61)
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding): (12/01/61)
 
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
 
นายถนอม กรรมใจ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

พูดคุยกับนายกฯ
 

สาระน่ารู้
 
7 อาชีพฮิตในประชาคมอาเซียน : 7 อาชีพเสรี ในกลุ่มอาเซียนจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกา... (22/08/56)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community ( AEC ) : ASEAN Economic Community ( AEC )ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           &n... (22/08/56)
 
 
สินค้าท้องถิ่น
 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (ตัดเย็บเสื้อผ้า) (นางสนธิกานต์ ท้าวอิน)
เทียนหอม, ดอกไม้เทียนหอมประดิษฐ์
กลุ่มเทียนหอมเวียงดอย (นางจันทร์แจ่ม ยศปัน, นางวรรณจันทร์ แก้วมา)
เสื้อผ้าสำเร็จรูป,กระเป๋า,หมวก
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (นางพัดศรี ไชยชนะ)
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มแปรรูปผ้าสำเร็จรูป (บ้านทุ่งบุรี)
 
 
เว็บบอร์ด
 
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สาย <17/02/61>
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย <20/09/60>
 "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp และ Profil... <08/08/60>
 "ขอเชิญอบรม ""การใช้ Excel ในการปฏิบัติง... <08/08/60>
 ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUM... <09/08/59>
 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ&... <20/05/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <30/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <23/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <16/03/59>
 "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรับงานช่างและงานพ... <01/02/59>
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
วัดเชตะวัน
วัดเชตะวัน  ตั้งอยู่ที่ ม.8   ต.ยางคราม  กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  50160
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549