<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวและกิจกรรม
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563: ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่... (18/09/62)
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562: (02/04/62)
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู็แทนราษฎร พ.ศ.2562: (05/02/62)
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางคราม (long term care): คณะอนุกรรมการสนับสน... (03/12/61)
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม จัดประชุมสามัญประจำปี 2561: สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 ... (03/12/61)
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใ... (03/12/61)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562: (01/07/62)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562: (05/06/62)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562: (03/05/62)
 
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
 
นายถนอม กรรมใจ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

พูดคุยกับนายกฯ
 

สาระน่ารู้
 
7 อาชีพฮิตในประชาคมอาเซียน : 7 อาชีพเสรี ในกลุ่มอาเซียนจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกา... (22/08/56)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community ( AEC ) : ASEAN Economic Community ( AEC )ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           &n... (22/08/56)
 
 
สินค้าท้องถิ่น
 
เทียนหอม, ดอกไม้เทียนหอมประดิษฐ์
กลุ่มเทียนหอมเวียงดอย (นางจันทร์แจ่ม ยศปัน, นางวรรณจันทร์ แก้วมา)
เสื้อผ้าสำเร็จรูป,กระเป๋า,หมวก
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (นางพัดศรี ไชยชนะ)
มะเขือเทศสด
ชาวสวน ต.ยางคราม
พริกหนุ่มสด
ชาวสวน ต.ยางคราม
 
 
เว็บบอร์ด
 
 หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ <14/05/62>
 ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก <23/04/62>
 ลุ้นฟรีเครดิตสล็อตได้จากที่ใดได้บ้าง <13/03/62>
 แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ <17/01/62>
 ไปเยี่ยมพ่อกํามะลอ <07/01/62>
 แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ <01/01/62>
 เช่าเต็นท์เช่าเก้าอี้เช่าพัดลมไอน้ำพัดลมไอเย็นเช่าโต๊ะเ... <11/08/61>
 เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล <17/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใช้ SketchUp และ Profile b... <05/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างข... <05/07/61>
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
วัดยางคราม
วัดยางคราม  ตั้งอยู่ที่ ม.3  ต.ยางคราม  กิ่ง อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่  50160
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549