เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,071
เดือนที่แล้ว
3,264
ปีนี้
31,958
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
204,995
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติตำบลยางคราม


            เป็นคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณนี้ เป็นป่าทึบ มีสระน้ำหรือหนองน้ำขนาดใหญ่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ เป็นที่อยู่กินของสัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะช้างป่าที่ออกหากินเป็นโขลงใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ ว่า “โต้งจ้างข้าม” (ทุ่งช้างข้าม) หลังตั้งเป็นหมู่บ้านแล้ว คนรุ่นหลังจึงเรียกชื่อเพี้ยนไปจากเดิม คือ “ช้างข้าม” แผลงเป็น “ยางคราม” ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้

 

          เทศบาลตำบลยางคราม ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามเป็นเทศบาลตำบลยางคราม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยางคราม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 โดยมีเนื้อที่ 78 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,750 ไร่ ที่ตั้งตำบลยางคราม อยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 17 กิโลเมตร


*********************************************************************************


คำขวัญประจำตำบลยางคราม


ลำน้ำหนองเย็น ไหลผ่าน
เป็นต๋ำนานชุมชน มาหลายร้อยปี
บะแต๋งพริกหนุ่ม บะเขือส้มรสดี
ดินแดนถิ่นนี้ คนมีน้ำใจงาม