เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,071
เดือนที่แล้ว
3,264
ปีนี้
31,958
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
204,995
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     ประวัติตำบลยางครามเป็นคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณนี้  เป็นป่าทึบ มีสระน้ำหรือหนองน้ำขนาดใหญ่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ เป็นที่อยู่กินของสัตว์นานาชนิด  โดยเฉพาะช้างป่าที่ออกหากินเป็นโขลงใหญ่  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ ว่า “โต้งจ้างข้าม” (ทุ่งช้างข้าม)  หลังตั้งเป็นหมู่บ้านแล้ว  คนรุ่นหลังจึงเรียกชื่อเพี้ยนไปจากเดิม คือ “ช้างข้าม”  แผลงเป็น “ยางคราม”  ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้   

    เทศบาลตำบลยางคราม  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามเป็นเทศบาลตำบลยางคราม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยางคราม เมื่อวันที่  27  ตุลาคม   2552  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอดอยหล่อ  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  (เชียงใหม่ - ฮอด) ประมาณ 17 กิโลเมตร    และห่างจากศูนย์กลางจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ  43  กิโลเมตร  ที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  271  หมู่ที่ 5  ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ  78  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,750  ไร่

     โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียงดังนี้

     ทิศเหนือ               ติดต่อกับ         ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง

     ทิศใต้                  ติดต่อกับ         ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ

     ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ         ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง

     ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ         ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ