เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
106
เดือนที่แล้ว
2,898
ปีนี้
13,227
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
186,264
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
ลำดับรายการวันที่
1เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น21 เม.ย. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 เม.ย. 2566
3รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 ต.ค. 2564
4ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง 12 พ.ค. 2564
5ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลยางคราม12 พ.ค. 2564
6เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น10 ม.ค. 2563
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 พ.ย. 2562
8เจตจำนงในการบริหารของเทศบาลตำบลยางคราม8 พ.ย. 2562
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต8 พ.ย. 2562
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 พ.ย. 2562
11มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน8 พ.ย. 2562
12มาตรการป้องกันการรับสินบน8 พ.ย. 2562
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 พ.ย. 2562
14มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม8 พ.ย. 2562

1