เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
106
เดือนที่แล้ว
2,898
ปีนี้
13,227
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
186,264
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย11 ก.พ. 2565
2คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ10 ก.พ. 2565
3ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256428 ก.พ. 2564
4การจัดการองค์ความรู้ KM23 พ.ย. 2564
5คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 256323 พ.ย. 2564
6แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน7 มิ.ย. 2564
7คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น3 ก.ค. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี3 ก.ค. 2563
9คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์2 ก.ค. 2563

1