เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
106
เดือนที่แล้ว
2,898
ปีนี้
13,227
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
186,264
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น16 พ.ย. 2564
2ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล20 ก.ย. 2564
3รายงานผลการประหยัดพลังงานตามมาตรการลดพลังงานไฟฟ้า4 ก.ย. 2564
4คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลยางคราม14 มิ.ย. 2564
5คำสั่งมอบหมายภารกิจชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลยางคราม14 มิ.ย. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น14 มิ.ย. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางคราม14 มิ.ย. 2564
8ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น14 มิ.ย. 2564
9ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)12 พ.ค. 2564
10จรรยาบรรณวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลยางคราม10 พ.ย. 2562
11ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)30 มิ.ย. 2553
12ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2551-2555)30 ต.ค. 2551
13ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)30 มิ.ย. 2551

1