เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
213
เดือนนี้
2,204
เดือนที่แล้ว
2,871
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
196,605
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
1
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม นำโดยนายอุ่นเรือน จิตตาดู รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม นำพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) โดยการทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดบริเวณลานวัด รถน้ำทำความสะอาดถนนภายในบริเวณวัด ณ วัดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม โดยมีท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางคราม ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย รองนิกร ชมภูสม รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 วันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โดยคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2566 คื่อ : “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดยรองเกษม วงศ์ฝั้น รองปลัดเทศบาลตำบลยางคราม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 30 ต้น บริเวณด้านหน้าแปลงดอกบัวตอง (อ่างแฝด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

12 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันการทุจร,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

นายนิกร ชมภูสม รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 40 คน ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลตำบลยางครามปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรต่อองค์กร การทำงาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น

09 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลยางครามนำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม คณะบริหาร สมาชิกสภาฯเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลยางคราม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บาล ชมรมอสม. รพ.สต.บ้านดอนชัย กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลยางคราม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมทำบุญสืบชะตา เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารกิจกรรมเทศบาลตำบลยางคราม

13 เมษายน 2566

โครงการ SAFETY ZONE ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงาน ชมรมกู้ชีพกู้ภัยช้างข้าม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลยางคราม รพ.สต.บ้านดอนชัย อาสาสมัคร อปพร.ตำบลยางคราม  ได้ดำเนินการเปิดโครงการ SAFETY ZONE ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยมี นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลยางคราม

11 เมษายน 2566

มอบหน้ากาก N 95 ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 4 เมษายน 2566  เทศบาลตำบลยางคราม โดยการอำนวยการของ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบ N95 ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,400 ชิ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ จากหมอกควันไฟ โดยดำเนินการส่งมอบ ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลยางคราม เนื่องในโอกาสออกหน่วยเคลื่อนที่แจกเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ทั้ง 11 หมู่บ้าน แจกหน้ากากอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 1,200 ราย รายละ 2 ชิ้น รวมแจกหน้ากากอนามัย 2,400 ชิ้น 

04 เมษายน 2566

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เมื่อวันที่ 20 - 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อลงพื้นที่ตำบลยางคราม เขต 1 และเขต 2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมประจำหมู่บ้านเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) และเห็นชอบเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม ทั้ง 2 เขต พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการในการพัฒนาหมู่บ้านตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลยางคราม ได้ลงพื้นที่ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 

29 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

มื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 งานนิติการ เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 40 คน  ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์การประชุมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลตำบลยางครามปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรต่อองค์กร/ การทำงาน/ เพื่อนร่วมงาน หรือผู้มารับบริการให้ดียิ่งขั้น โดยมีคุณอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการเก็บขยะสองข้างทาง ถนนทางหลวงชนบท แม่ขาน- กิ่วแลป่าเป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามครรลองคุณธรรม จริยธรรมให้อยู่ในแนวทางที่ควรต่อไป

10 มกราคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00 น. เทศบาลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม คณะบริหาร สมาชิกสภาฯเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลยางคราม ร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นิเรยทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหม่พัฒนา ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการจัดกิจกรรมในสอดแทรกแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนเน้นเรื่องการทำงานที่ให้บริการแบบโปร่งใส กับทุกภาคส่วน โดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางคราม เป็นผู้บรรยาย

30 ธันวาคม 2565

โครงการ SAFETY ZONE ช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม คณะบริหาร สมาชิกสภาฯเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงาน ชมรมกู้ชีพกู้ภัยช้างข้าม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลยางคราม รพ.สต.บ้านดอนชัย อาสาสมัคร อปพร.ตำบลยางคราม ได้ทำการเปิดโครงการ SAFETY ZONE ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมี นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลยางคราม

29 ธันวาคม 2565

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ของเทศบาลตำบลยางคราม

25 ตุลาคม 2565

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
03 ตุลาคม 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สุงอายุตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
03 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)