เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
213
เดือนนี้
2,204
เดือนที่แล้ว
2,871
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
196,605
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 20 - 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อลงพื้นที่ตำบลยางคราม เขต 1 และเขต 2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมประจำหมู่บ้านเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) และเห็นชอบเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม ทั้ง 2 เขต พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการในการพัฒนาหมู่บ้านตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลยางคราม ได้ลงพื้นที่ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 


 
29 มีนาคม 2566