เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
3,685
เดือนที่แล้ว
3,140
ปีนี้
24,176
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
171,131
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189
1
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
03 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่องคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เบี้ยปรับและเงินเพิ่มประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
01 กรกฎาคม 2565

ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
28 มิถุนายน 2565

ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
20 มิถุนายน 2565

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม ดำเนินการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 9-10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม

10 มิถุนายน 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
27 พฤษภาคม 2565

ประชุม ศปก.ตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เวลา 13.00 น. ศปก.ต.ยางคราม นำโดย นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านดอนชัย ประธานชมรม อสม. ทุกหมู่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ได้ประชุมและวางแผนแนวทางการที่จะให้ประชาชนในตำบลยางครามได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิท-19 ณ ศูนย์การประชุมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม

19 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยประชุมสสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

26 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลยางคราม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

22 เมษายน 2565

นายอำเภอลงพื้นที่,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม โดยการอำนวยการของ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรี มอบหมายรองนายกเทศมนตรี นิกร ชมภูสม ให้การต้อนรับนายอำเภอดอยหล่อ นางวาสนา บุญธรรมช่วย และพัฒนาการอำเภอ ในโอกาสลงพื้นที่ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ตำบลยางคราม พร้อมเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม มอบถุงยังขีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 6 ครัวเรือน ขอขอบคุณฝ่ายปกครองทุกหมู่บ้าน ที่ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลครับ

23 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 มกราคม 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
20 มกราคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (77 รายการ)