เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,536
เดือนที่แล้ว
1,658
ปีนี้
14,562
ปีที่แล้ว
14,508
ทั้งหมด
143,057
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
21 มีนาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางครามสมัยสามัญที่ 4  ประจำปี 2563 

02 พฤศจิกายน 2563

โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้ เวลา่ 13.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าพนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ได้ร่วมกิจกรรม โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์ธรรมหลวง) ณ วัดหนองหลั้ว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมวันปิยมหาราช,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมกับคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโครงการตำบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับโรงบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนชัย ชมรม อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรม โครงการตำบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2563 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าเทศบาลตำบลยางคราม

25 กันยายน 2563

โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม จัดกิจกรรมโครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลยางคราม ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลยางคราม

15 กันยายน 2563

โครงการอบรมธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายก ถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม นำโดย ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางครม,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,คณะครูและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมนตำบลยางคราม,ชมรม อสม. ตำบลยางคราม,และพี่น้องศรัทธาประชาชนตำบลยางครามและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงธรรมสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีพระวิทยากรบรรยายธรรม คือ ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ วัดม่อนห้วยแก้ว และ พระวรรณชัย ชยานนฺโท วัดพุทธศรีคีรี โดยได้จัดอบรมขึ้น ณ วัดหนองหลั้ว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังเชียงใหม่ 

04 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้ทางเทศบาลได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2564

03 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลยางคราม เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม ชมรมอสม. ร่วมกันปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชาวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา

28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวิ่งฮอมบุญเพื่อช่วยชีวิต,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม รพสต.บ้านดอนชัย คณะบริหาร สภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางคราม และพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลยางคราม ทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรม วิ่งฮอมบุญเก็บกระปุกออมสินไม่ไผ่ โดยให้ประชาชนในตำบลยางครามร่วมกันออมเงินวันละ 1 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อจะได้นำเงินทั้งหมดไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED และใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์กู้ชีพช้างข้าม เทศบาลตำบลยางคราม

14 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา(พิธีถวายพรรษา และโครงการอบรมธรรมะสัญจร (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม คณะครูและนักเรียนในตำบลยางครามทั้ง 3 แห่ง กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม กลุ่มอสม.ตำบลยางคราม และพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนในตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมธรรมมะสัญจร (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 โดยฟังพระธรรมเทศนา/ธรรมบรรยาย แสดงโดย องค์เทศน์ พระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ โดยสถานที่จัดกิจกรรม ณ วัดเซตวัน บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2563

ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาให้แก่วัดในเขตตำบลดอยหล่อ เขต 2 จำนวน 10 วัด,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. ทางเทศบาลตำบลยางคราม นำโดยท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลยางครามนำโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางคราม ร่วมกับทุกองค์กรในตำบลยางคราม ได้นำคณะศรัทธาทุกวัดและสำนักสงฆ์ในตำบลยางครามร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้แก่วัดในเขตตำบลดอยหล่อ เขต 2 จำนวน 10 วัด

 

02 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลยางตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนชัย ชมรมอสม. คณะครูโรงเรียนในตำบลยางคราม ประชาชนในตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อนำไปถวายให้กับคณะสงฆ์แต่ละวัดในตำบลยางคราม ในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา จัดกิจกรรมขึ้น ณ วัดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

19 มิถุนายน 2563

ศูนย์กู้ชีพช้างข้าม เทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่  18  มิถุนายน 2563  ศูนย์กู้ชีพช้างข้าม งานป้องกันและบรรเทาสาะารณะภัย เทศบาลตำบลยางคราม ได้ออกให้ความช่วยเลหือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน บ้านใหม่ดอนชัย  หมู่ที่ 8 ตำบลยางคามม

18 มิถุนายน 2563

โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภัยพิบัติ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย อสม. และประชาชนตำบลยางคราม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ณ บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)