เทศบาลตำบลยางครามยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
844
เดือนที่แล้ว
1,389
ปีนี้
10,291
ปีที่แล้ว
52,134
ทั้งหมด
124,278
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


โครงการอบรมธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายก ถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม นำโดย ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางครม,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,คณะครูและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมนตำบลยางคราม,ชมรม อสม. ตำบลยางคราม,และพี่น้องศรัทธาประชาชนตำบลยางครามและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงธรรมสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีพระวิทยากรบรรยายธรรม คือ ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ วัดม่อนห้วยแก้ว และ พระวรรณชัย ชยานนฺโท วัดพุทธศรีคีรี โดยได้จัดอบรมขึ้น ณ วัดหนองหลั้ว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังเชียงใหม่ 

04 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้ทางเทศบาลได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2564

03 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลยางคราม เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม ชมรมอสม. ร่วมกันปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชาวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา

28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวิ่งฮอมบุญเพื่อช่วยชีวิต,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม รพสต.บ้านดอนชัย คณะบริหาร สภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางคราม และพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลยางคราม ทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรม วิ่งฮอมบุญเก็บกระปุกออมสินไม่ไผ่ โดยให้ประชาชนในตำบลยางครามร่วมกันออมเงินวันละ 1 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อจะได้นำเงินทั้งหมดไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED และใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์กู้ชีพช้างข้าม เทศบาลตำบลยางคราม

14 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา(พิธีถวายพรรษา และโครงการอบรมธรรมะสัญจร (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม คณะครูและนักเรียนในตำบลยางครามทั้ง 3 แห่ง กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม กลุ่มอสม.ตำบลยางคราม และพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนในตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมธรรมมะสัญจร (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 โดยฟังพระธรรมเทศนา/ธรรมบรรยาย แสดงโดย องค์เทศน์ พระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ โดยสถานที่จัดกิจกรรม ณ วัดเซตวัน บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2563

ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาให้แก่วัดในเขตตำบลดอยหล่อ เขต 2 จำนวน 10 วัด,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. ทางเทศบาลตำบลยางคราม นำโดยท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลยางครามนำโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางคราม ร่วมกับทุกองค์กรในตำบลยางคราม ได้นำคณะศรัทธาทุกวัดและสำนักสงฆ์ในตำบลยางครามร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้แก่วัดในเขตตำบลดอยหล่อ เขต 2 จำนวน 10 วัด

 

02 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลยางตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนชัย ชมรมอสม. คณะครูโรงเรียนในตำบลยางคราม ประชาชนในตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อนำไปถวายให้กับคณะสงฆ์แต่ละวัดในตำบลยางคราม ในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา จัดกิจกรรมขึ้น ณ วัดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

19 มิถุนายน 2563

ศูนย์กู้ชีพช้างข้าม เทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่  18  มิถุนายน 2563  ศูนย์กู้ชีพช้างข้าม งานป้องกันและบรรเทาสาะารณะภัย เทศบาลตำบลยางคราม ได้ออกให้ความช่วยเลหือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน บ้านใหม่ดอนชัย  หมู่ที่ 8 ตำบลยางคามม

18 มิถุนายน 2563

โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภัยพิบัติ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย อสม. และประชาชนตำบลยางคราม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ณ บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2563

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
15 ตุลาคม 2562

โครงการก้าวข้ามโรค,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
16 สิงหาคม 2562

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
24 เมษายน 2562

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
13 เมษายน 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)