เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,300
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
155,824
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.25652 มี.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 256514 ก.พ. 2565
3การกำหนดสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง11 ก.พ. 2565
4หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256210 ก.พ. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 210 ก.พ. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 25658 ต.ค. 2564
7การประกาศเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก13 พ.ค. 2564
8แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566)12 พ.ค. 2564
9การจัดตำแหน่งเ้ข้าสู่ระบบแท่ง9 ก.ค. 2563

1