เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,300
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
155,824
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 ต.ค. 2564
2ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง 12 พ.ค. 2564
3ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลยางคราม12 พ.ค. 2564
4เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น10 ม.ค. 2563
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 พ.ย. 2562
6เจตจำนงในการบริหารของเทศบาลตำบลยางคราม8 พ.ย. 2562
7มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต8 พ.ย. 2562
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 พ.ย. 2562
9มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน8 พ.ย. 2562
10มาตรการป้องกันการรับสินบน8 พ.ย. 2562
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 พ.ย. 2562
12มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม8 พ.ย. 2562

1