เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,536
เดือนที่แล้ว
1,658
ปีนี้
14,562
ปีที่แล้ว
14,508
ทั้งหมด
143,057
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง 12 พ.ค. 2564
2ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลยางคราม12 พ.ค. 2564
3เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น10 ม.ค. 2563
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 พ.ย. 2562
5เจตจำนงในการบริหารของเทศบาลตำบลยางคราม8 พ.ย. 2562
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต8 พ.ย. 2562
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 พ.ย. 2562
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน8 พ.ย. 2562
9มาตรการป้องกันการรับสินบน8 พ.ย. 2562
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 พ.ย. 2562
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม8 พ.ย. 2562

1