เทศบาลตำบลยางครามยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
1,070
ปีนี้
602
ปีที่แล้ว
14,508
ทั้งหมด
129,097
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0


จดหมายช่าว อัตราภาษีป้ายใหม่,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

อัตราภาษีใหม่

11 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

07 ธันวาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาตำบลยางคราม

30 ตุลาคม 2563

ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยางคราม ได้ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี่้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย)

28 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพัธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา  09.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนาเทศบาลยางคราม

13 สิงหาคม 2563

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม ประกาศฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

07 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมธรรมะสัญจร,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. และพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนตำบลยางคราม จะได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมธรรมะสัญจร ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลยางครามและตำบลใกล้เคียงร่วมโครงการอบรมธรรมะสัญจรตามกำหนดดังกล่าว

31 กรกฎาคม 2563

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 

24 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางครามสมัยสามัญที่ 3,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางครามจะมีการประชุมสภาสมัยสามมัญที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม

24 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และคณะศรัทธาสาธุชน จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เทศบาลฯจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาดังกล่าว

18 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และคณะศรัทธาสาธุชนตำบลยางคราม จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ โดยกิจกรรมสามารถเลือกความประสงค์ที่จะปฏิบัติเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2 ข้อ 1.การงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา 2.การงดเหล้าเข้าพรรษาในวันพระตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าพรรษา ดังนั้นทางเทศบาล่ตำบลยางครามจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถรับใบสมัครเข้าร่วมได้ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

18 มิถุนายน 2563

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
15 มิถุนายน 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลตำบลยางคราม ประจำปี 2563

31 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)