เทศบาลตำบลยางครามยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
184
เดือนที่แล้ว
1,144
ปีนี้
6,724
ปีที่แล้ว
52,134
ทั้งหมด
120,711
ไอพี ของคุณ
3.236.97.49


เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และคณะศรัทธาสาธุชน จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เทศบาลฯจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาดังกล่าว

18 มิถุนายน 2563

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และคณะศรัทธาสาธุชนตำบลยางคราม จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ โดยกิจกรรมสามารถเลือกความประสงค์ที่จะปฏิบัติเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2 ข้อ 1.การงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา 2.การงดเหล้าเข้าพรรษาในวันพระตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าพรรษา ดังนั้นทางเทศบาล่ตำบลยางครามจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถรับใบสมัครเข้าร่วมได้ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

18 มิถุนายน 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลตำบลยางคราม ประจำปี 2563

31 พฤษภาคม 2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

27 มกราคม 2563

26 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

09 ธันวาคม 2562

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

09 ธันวาคม 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

09 ธันวาคม 2562

29 พฤศจิกายน 2562

28 พฤศจิกายน 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)