เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,536
เดือนที่แล้ว
1,658
ปีนี้
14,562
ปีที่แล้ว
14,508
ทั้งหมด
143,057
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67
,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์  สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลยางคราม วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ณ เวลา 12.45น. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab) ของกลุ่มเสี่ยงสูง ในบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ส่งตรวจจำนวน 22 ราย ผลเป็นลบทั้ง 22 ราย และผลตรวจจากโรงพยาบาลสันป่าตอง จำนวน 3 ราย ผลเป็นลบทั้ง 3 ราย สรุปแล้วในพื้นที่ตำบลยางครามไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม ครับ #ยางครามฮ่วมใจ๋ สู้ภัยโควิด-19

11 ตุลาคม 2564

,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การงดใช้ลานกีฬาของทางเทศบาลตำบลยางคราม เนื่องจากในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 พื้นที่ตำบลยางคราม ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และได้ทำการส่งรักษายังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทาง เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอความร่วมมือ ในการงดใช้ลานกีฬาและสถานที่ในการออกกำลังกาย ในส่วนของ การเล่นฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเล่บอล แบตมินตัน และห้องฟิสเนส ซึ่งเป็นกีฬาที่มีการรวมกลุ่มในการเล่น
โดยขอความร่วมมือในการงดใช้สถานที่ดังกล่าว แต่ในส่วนของท่านใดที่มีความประสงค์จะออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งออกกำลังกาย(โดยไม่มีการรวมกลุ่ม) ก็สามารถใช้พื้นที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม

11 ตุลาคม 2564

สถานการณ์โควิด 19 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
แจ้งสรุปสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลยางคราม วันนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
ณ เวลา 17:00 น. จากการได้รับแจ้งการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงมีการลงพื้นที่สอบสวนโรค ของ อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ รพ.สต.บ้านดอนชัย เทศบาลตำบลยางคราม และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ลงสำรวจ สอบสวนและควบคุมโรค ในพื้นที่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม สรุปผลการปฎิบัติงานดังนี้
- พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย (เป็นแม่ค้าอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่) ทำการประสานโรงพยาบาลดอยหล่อ นำส่งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
- พบผู้เสี่ยงสูงจำนวน 25 ราย ทำการนำส่งตรวจที่โรงพยาบาลดอยหล่อ แล้วให้แยกกักตัวในที่พักอาศัย
- ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่ำ (ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยฯ โดยตรงแต่ใช้เวลาไม่นาน) พบจำนวน 15 ราย ทำการตรวจ Atk. ผลการตรวจเป็นลบจำนวน 15 ราย
- ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่ำ (ที่เป็นบุคคลในครอบครัวของกลุ่มเสี่ยงสูง ) พบจำนวน 55 ราย
- ผลการตรวจในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ไปตรวจยังโรงพยาบาลโดยหล่อ หากผลเป็นประการใด พรุ่งนี้ทางเทศบาลฯ จะแจ้งให้ทราบ
- ในส่วน ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในวันนี้ขอให้ติดตามทางเพจ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ โทร.053-369376
10 ตุลาคม 2564

นายกเทศมนตรีมอบอาหารข้าวกล่อง สถานการณ์โควิด -19 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00 น. เทศบาลตำบลยางคราม โดยการอำนวยการของ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอาหารข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ ราษฎรผู้ที่กักตัว จากผลกระทบของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ #ยางครามฮ่วมใจ๋ สู้ภัย โควิด-19.

10 ตุลาคม 2564

ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
05 กรกฎาคม 2564

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุ พร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 และการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

09 มิถุนายน 2564

จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
05 พฤษภาคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

22 มีนาคม 2564

ช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
**** ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ****
ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64
**** หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ****
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
21 มีนาคม 2564

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
10 มีนาคม 2564

แจ้งเพิ่มเชื่อ / ถอนชื่อ  ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
10 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ช่องทางนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามช่องทางนี้เลย

05 มีนาคม 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางคราม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางครามและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลยางคราม

เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศติดแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางครามและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

ลงวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมให้ความรู้ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางคราม

โดยการถ่ายถอดสดผ่าย Facebook Live ช่องทางกลุ่ม "กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่"

 

16 กุมภาพันธ์ 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)