เทศบาลตำบลยางครามยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
844
เดือนที่แล้ว
1,389
ปีนี้
10,291
ปีที่แล้ว
52,134
ทั้งหมด
124,278
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยางคราม ได้ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี่้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย)

28 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพัธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา  09.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนาเทศบาลยางคราม

13 สิงหาคม 2563

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม ประกาศฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

07 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมธรรมะสัญจร,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. และพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนตำบลยางคราม จะได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมธรรมะสัญจร ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลยางครามและตำบลใกล้เคียงร่วมโครงการอบรมธรรมะสัญจรตามกำหนดดังกล่าว

31 กรกฎาคม 2563

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 

24 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางครามสมัยสามัญที่ 3,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางครามจะมีการประชุมสภาสมัยสามมัญที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม

24 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และคณะศรัทธาสาธุชน จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลยางคราม ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เทศบาลฯจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาดังกล่าว

18 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และคณะศรัทธาสาธุชนตำบลยางคราม จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ โดยกิจกรรมสามารถเลือกความประสงค์ที่จะปฏิบัติเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2 ข้อ 1.การงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา 2.การงดเหล้าเข้าพรรษาในวันพระตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าพรรษา ดังนั้นทางเทศบาล่ตำบลยางครามจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถรับใบสมัครเข้าร่วมได้ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

18 มิถุนายน 2563

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
15 มิถุนายน 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลตำบลยางคราม ประจำปี 2563

31 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
27 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
26 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
20 ธันวาคม 2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

09 ธันวาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)