เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,300
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
155,824
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
1
ประชุม ศปก.ตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เวลา 13.00 น. ศปก.ต.ยางคราม นำโดย นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านดอนชัย ประธานชมรม อสม. ทุกหมู่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ได้ประชุมและวางแผนแนวทางการที่จะให้ประชาชนในตำบลยางครามได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิท-19 ณ ศูนย์การประชุมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม

19 พฤษภาคม 2565

นายอำเภอลงพื้นที่,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม โดยการอำนวยการของ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรี มอบหมายรองนายกเทศมนตรี นิกร ชมภูสม ให้การต้อนรับนายอำเภอดอยหล่อ นางวาสนา บุญธรรมช่วย และพัฒนาการอำเภอ ในโอกาสลงพื้นที่ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ตำบลยางคราม พร้อมเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม มอบถุงยังขีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 6 ครัวเรือน ขอขอบคุณฝ่ายปกครองทุกหมู่บ้าน ที่ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลครับ

23 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
20 มกราคม 2565

ประกาศรับโอนพนักงานสายบริหาร,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
23 ธันวาคม 2564

รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศ

 

"รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่"

รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

(ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางคราม ตามทะเบียนบ้าน และที่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่

3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในงบประมาณถัดไป พ.ศ.2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ธันวาคม 2564

ประกาศ บัญฃีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

หนังสือเชิญชวนร่วมเสนอราคาก่อสร้าง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
27 ตุลาคม 2564

กิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ ณ บริเวณหน้าฝายชลประทานบ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2564) เทศบาลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมกับคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ สภ.ดอยหล่อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ ณ บริเวณหน้าฝายชลประทานบ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

26 ตุลาคม 2564

,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์  สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลยางคราม วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ณ เวลา 12.45น. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab) ของกลุ่มเสี่ยงสูง ในบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ส่งตรวจจำนวน 22 ราย ผลเป็นลบทั้ง 22 ราย และผลตรวจจากโรงพยาบาลสันป่าตอง จำนวน 3 ราย ผลเป็นลบทั้ง 3 ราย สรุปแล้วในพื้นที่ตำบลยางครามไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม ครับ #ยางครามฮ่วมใจ๋ สู้ภัยโควิด-19

11 ตุลาคม 2564

,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การงดใช้ลานกีฬาของทางเทศบาลตำบลยางคราม เนื่องจากในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 พื้นที่ตำบลยางคราม ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และได้ทำการส่งรักษายังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทาง เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอความร่วมมือ ในการงดใช้ลานกีฬาและสถานที่ในการออกกำลังกาย ในส่วนของ การเล่นฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเล่บอล แบตมินตัน และห้องฟิสเนส ซึ่งเป็นกีฬาที่มีการรวมกลุ่มในการเล่น
โดยขอความร่วมมือในการงดใช้สถานที่ดังกล่าว แต่ในส่วนของท่านใดที่มีความประสงค์จะออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งออกกำลังกาย(โดยไม่มีการรวมกลุ่ม) ก็สามารถใช้พื้นที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม

11 ตุลาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)