เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,300
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
155,824
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ

 

"รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่"

รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

(ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางคราม ตามทะเบียนบ้าน และที่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่

3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในงบประมาณถัดไป พ.ศ.2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)

 

 

 

 

 

 

 

 


 
20 ธันวาคม 2564


ไฟล์เอกสาร Word