<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญเที่ยวงานของดีดอยหล่อ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 <11/09/51>

ด้วยอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับหน่วยราชการและเอกชน ร่วมกันจัดงานของดีดอยหล่อ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ โดยพิธีเปิดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์วันแม่แห่งชาติ 2551 <12/08/51>

ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบันสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย


งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ


ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดง การประกวดต่างๆ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล
นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

วันแม่ปีนี้...คุณอยู่ที่ไหนกัน??


วันแม่ปีนี้ถ้าคุณ...
อยู่บ้านตัวเอง...ก็อย่าลืมไหว้แม่ตัวเองนะ ถ้าไม่ไหว้ก็เข้าไปกอดแม่บ้าง ถ้าแสดงออกไม่เป็น ก็ไม่ต้องทำไรเลย ไม่ต้องมีพวงมาลัยหรือของขวัญอะไรหรอก แค่มีคุณอยู่ที่บ้าน แม่คุณก็มีความสุขมากแล้ว

วันแม่ปีนี้ถ้าคุณ...
อยู่บ้านแฟน...ก็อย่าลืมไหว้แม่แฟน แล้วรีบกลับไปไหว้แม่ของคุณด้วย ขนาดแม่แฟนคุณยังทำได้ แล้วแม่ของคุณเองล่ะ จะทำไม่ได้เชียวหรอ ถ้าแสดงออกไม่เป็น ก็อย่างที่บอกไปตอนแรก ขอแค่ให้คุณรีบกลับบ้านไปหาแม่ แค่มีคุณอยู่ที่บ้าน แม่คุณก็มีความสุขมากแล้ว

วันแม่ปีนี้ถ้าคุณ...
อยู่บ้านเพื่อน...ก็อย่าลืมไหว้แม่เพื่อนของคุณ แล้วรีบกลับไปไหว้แม่ของคุณด้วย ลองคิดดูสิ บางทีเพื่อนของคุณอาจจะอยากที่จะอยู่กับแม่ของเค้าแบบภายในครอบครัว ไม่มีคนอื่น หรือ เพื่อนรักอย่างคุณอยู่ด้วยก็ได้ แม่ของคุณก็คงเหมือนกัน แต่ถ้าเพื่อนคุณมาอยู่ที่บ้านคุณ แล้วมันไม่กลับไปหาแม่มัน ก็ปล่อยมันเหอะ ขอแค่ให้คุณรีบกลับบ้านไปหาแม่ ขอแค่คุณอยู่ที่บ้านคุณเอง แม่คุณก็มีความสุขมากแล้ว

วันแม่ปีนี้ถ้าคุณ...
อยู่สถานที่เที่ยว...อาจจะเป็นต่างจังหวัด คุณน่าจะพาแม่คุณไปด้วยนะ เพราะอย่างน้อย ๆ คนที่ทำงานแล้วคงหาวันหยุดได้ยาก อย่างน้อยนี่คือวันหยุดที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะมันไม่ใช่แค่วันหยุดประจำสัปดาห์ แต่มันคือวันแม่แห่งชาติ เชียวนะ อย่าลืมที่จะพาแม่ของคุณไปด้วยนะ


วันแม่ปีนี้ถ้าคุณ...
อยู่บ้านคนเดียว...โดยที่ไม่มีแม่แล้ว ก็ขอให้คิดว่า แม่ยังอยู่ใกล้ ๆ คุณเสมอ แม่ยังอยู่ในใจของคุณ แต่สำหรับบางคนที่ยังมีแม่อยู่ แต่ไม่สามารถกลับไปอยู่ใกล้ ๆ ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คุณยังมีโทรศัพท์นะ โทร.หาท่านหน่อยก็ดีนะ ว่ามั้ย หรือ จะส่งเป็นจดหมาย เป็นโปสการ์ด หรือ เป็นอะไรก็ได้ตามแต่คุณจะคิดและสร้างสรรค์ แม่คุณคงดีใจไม่น้อยเลยล่ะ


**แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็อย่าลืม พ่อด้วยล่ะ เดี๋ยวท่านจะน้อยใจ แล้วสำหรับบางคนที่มีแม่มากกว่าหนึ่ง ก็อย่าลืมทุกแม่ของคุณเลยนะ เพราะอย่างน้อย ๆ เค้าก็มีสรรพนามคำนำหน้าว่า แม่ เหมือนกัน
ครม.มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ <09/07/51>

เมื่อเวลา 14.00.น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ยื่นหนังสือให้ ครม.พิจารณาวันออกพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพราะที่ผ่านมามีจำนวนผู้ดื่มสุรามากขึ้นทุกปี ครม.ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบตามที่มีผู้เสนอเรื่องเข้ามา ซึ่งมติดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่18 ก.ค. นี้เป็นต้นไปขอแสดงความเสียใจแก่ประชาชนประเทศพม่า และประเทศจีนที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ <15/05/51>

ขณะที่ชาวพม่ายังต้องทนทุกข์ทรมานและยากแค้นลำเค็ญ จากความอดอยากหิวโหยและไร้ที่อยู่อาศัย

เพราะผลพวงจากพิษพายุไซโคลน “นาร์กีส” ที่พัดถล่มพม่าเมื่อ 2 พ.ค. กลืนชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นศพ และยังหายสาบสูญอีกนับหมื่นคน ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงของแผ่นดินลุ่มน้ำอิระวดีนั้น มีรายงานว่า ชาวพม่าอาจต้องประสบกับหายนภัยอีกระลอก เมื่อมีพายุลูกใหม่ก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียเมื่อ 14 พ.ค. และกำลังมุ่งหน้าขึ้นฝั่งพม่า โดยอาจทวีกำลังแรงเป็นพายุไซโคลนภายใน 24 ชั่วโมง

นางอะมานด้า พิตต์ โฆษกองค์กรความช่วยเหลือจากต่างชาติ สำนักงานในกรุงเทพฯ

กล่าวอ้างรายงาน ของศูนย์เตือนภัยร่วมพายุไต้ฝุ่น หรือเจดีดับเบิลยูซี หน่วยงานย่อยของศูนย์อุตุนิยมวิทยาของสหประชาชาติ ระบุว่า พายุไซโคลนลูกที่ 2 กำลังก่อตัวกลางทะเลนอกชายฝั่งทางภาคใต้ของพม่า โดยขณะรายงานข่าว (ช่วงบ่ายวันที่ 14 พ.ค.) พายุลูกดังกล่าวยังเป็นพายุโซนร้อน ก่อตัวอยู่ห่างจากชายฝั่งกรุงย่างกุ้ง ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 30 ไมล์ทะเล แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพายุอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไซโคลนหรือไม่และเมื่อไหร่

หากสถานการณ์เลวร้ายเช่นนั้นเกิดขึ้น จะยิ่งกระทบถึงภารกิจความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีส

ซึ่งคาดว่าคร่าชีวิตผู้คนและมีผู้สูญหายราว 100,000 คน ขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกราว 2 ล้านคน ยังรอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีความหวัง แม้ว่าความช่วยเหลือส่วนใหญ่ยังไม่ถึงมือชาวบ้าน ซึ่งนอกจากชาวบ้านต้องเผชิญ สภาพอากาศ ฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งวันทั้งคืน แต่ยังพอประทังชีวิตได้ ด้วยการรองน้ำฝนดื่มและอาศัยอาหารปันส่วนที่มีอยู่เพียงน้อยนิด

ส่วนประเทศจีนต้องระทมทุกข์ไม่แพ้กัน
"ซินหัว" รายงานยอดเหยื่อแผ่นดินไหวในเสฉวน ล่าสุดพุ่งเกือบ 12,000 ราย สูญหายอีกกว่า 18,000 คน คาดยังอยู่ใต้ซากตึกอีกเพียบ ขณะที่อีกด้านของจีนยังคงมีพิธีวิ่งไฟโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง เผยเส้นทางจะวิ่งผ่าน "เฉินตู" เมืองศูนย์กลางธรณีพิบัติกลางเดือนหน้าวันนี้ (13พ.ค.) เมื่อเวลา 18.10น. สำนักข่าวซินหัว ของทางการจีน

รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 7.9 ริกเตอร์ ในมณฑลเสฉวน วานนี้ ว่า ล่าสุดมีถึง 11,921 รายแล้ว ขณะที่ยอดผู้สูญหายมากกว่า 18,000 คน อาคารที่พักอาศัยพังทลายไปแล้วกว่า 500,000 หลัง ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างกำลังเร่งกู้ซากปรักหักพังอย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก


อีกด้านหนึ่งของจีน ที่มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

ยังคงมีพิธีวิ่งไฟคบเพลิงโอลิมปิกตลอดวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเวลา 08.12 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับ 07.12 น. ตามเวลาในไทย โดยการวิ่งไฟคบเพลิงมีขึ้นที่เมืองหลงเอี้ยน ทางตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน โดยให้ จาง เซียงเซียง นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิก เป็นผู้วิ่งถือไฟคบเพลิงคนแรก ขณะที่วันพรุ่งนี้ พิธีวิ่งไฟคบเพลิงโอลิมปิกจะไปจัดที่มณฑลเจียงซี จากนั้นก็จะตระเวนไปอีกหลายมณฑล ก่อนจะวิ่งผ่านมณฑลเสฉวน ซึ่งจีนมีแผนจะให้ไฟคบเพลิงโอลิมปิกวิ่งผ่านเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นจุดศูนย์กลางของเหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 18 มิ.ย.


นางสงกรานต์ ตำนาน การพยากรณ์ <11/04/51>

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลสงกรานต์ประเพณีงดงามของไทยที่เปี่ยมด้วยสาระความหมาย

ทุกปีเมื่อวันสงกรานต์ซึ่งมีช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องมาถึง นอกจากบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านคืนภูมิลำเนา รดน้ำเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ รวมถึงสีสันการเล่นน้ำเปียกปอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีการกล่าวถึง นางสงกรานต์ ซึ่งเป็นคติความเชื่อในตำนานสงกรานต์รวมอยู่ด้วย

สำหรับปีนี้ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน นางสงกรานต์จึงทรงนาม ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราค ภักษา หารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ

นางสงกรานต์ เป็นคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงกรานต์

ซึ่งรัชกาลที่ 3 ให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีเป็นอุบายเพื่อให้ผู้ ไม่รู้หนังสือได้รู้ว่า วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเวลาใด โดยในวันนี้จะเป็นวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ ซึ่งสมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์

ตามตำนานนางสงกรานต์

เป็นธิดาทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหมและจากที่เล่าขานต่อกันมาเป็นที่ทราบกันถึงเรื่องการตอบปริศนาสามข้อที่ว่าเช้า เที่ยง ค่ำ ราศีอยู่ที่ใดของมานพหนุ่มกับท้าวกบิลพรหม ซึ่งผู้ที่พ่ายแพ้จะต้องถูกตัดศีรษะ เมื่อธรรมบาลกุมารสามารถตอบปริศนาได้ ท้าวกบิลพรหมจึง ถูกตัดศีรษะและจากตำนานเล่าว่าหากศีรษะตั้งไว้ในแผ่นดินไฟจะไหม้ ทิ้งในอากาศฝนก็จะแล้งและหากทิ้งในมหาสมุทรน้ำจะแห้ง ธิดาทั้งเจ็ดจึงนำพานมารองอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่มณฑปถ้ำคันธุลีเขาไกรลาส ครั้นถึง 365 วัน ซึ่งโลกสมมุติเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึง ในวันมหาสงกรานต์ เทพธิดาทั้งเจ็ดจะทรงพาหนะต่าง ๆ ผลัดกันเชิญพระเศียรบิดาออกแห่ เทพธิดาที่ปรากฏในวันมหาสงกรานต์จึงได้ชื่อว่า นางสงกรานต์
นางสงกรานต์แต่ละวันจะมีนาม มีอาหาร อาวุธและสัตว์ที่เป็นพาหนะต่างกัน

อ.สุจริต บัวพิมพ์ นักวัฒนธรรมอาวุโส อดีตผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติบอกเล่าพร้อมให้ความรู้ถึงความ เกี่ยวเนื่องกับประเพณีสงกรานต์ว่า การประกอบอาชีพ เกษตรกรรมที่ต้องอาศัยฝน ตำนานสงกรานต์เป็นคติความเชื่อเป็นโบราณอุบายที่มีความหมาย อีกทั้งการพยากรณ์ยังเป็นเสมือนคำเตือนให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

“ตำนานสงกรานต์แฝงไว้ด้วยกุศโลบายแยบยลเป็น โบราณอุบายที่น่าศึกษา อย่างในเรื่องความกตัญญูแสดงให้เห็นชัดเจนและจากตำนานความเชื่อนางสงกรานต์ได้ถ่ายโอนมายังโลกมนุษย์ ซึ่งในแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์นั้นมีความงดงาม เอื้ออาทรเต็มไปด้วยบรรยากาศความกตัญญู ระลึกนึกถึงญาติผู้ใหญ่ การให้ ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่ ญาติผู้ล่วงลับ บรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัว อีกทั้งความสนุกสนานสะท้อนถึงความเป็นไทยโดยมีน้ำเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี”

จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งพอปีหนึ่งเมื่อสงกรานต์มาถึงก็จะมีการรอประกาศสงกรานต์ รอดูฤกษ์งามยามดี ซึ่งในประกาศสงกรานต์จะบอกถึงวันมงคล วันที่ไม่ควรปฏิบัติและจากตำนานความเชื่อเกี่ยวกับนางสงกรานต์ อย่างที่กล่าวนางสงกรานต์ประจำแต่ละวันจะมีนาม อาหาร อาวุธ พาหนะรวมทั้งมีอิริยาบถที่ต่าง กันไป อย่างเชื่อกันว่าหากอิริยาบถของนางสงกรานต์ ยืนมา จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ นั่งมา จะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตาย เกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ หาก นอนลืมตา ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข นอนหลับตา พระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองดี นอกจากนี้ยังมีคำทำนายเกี่ยวกับวันมหาสง กรานต์ วันเนาและวันเถลิงศก อย่างถ้าวันอาทิตย์ เป็นวันมหาสงกรานต์ ปีนั้นพืชพันธุ์ธัญญา หารไม่สู้จะงอกงาม แต่หากวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ พืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ ฝนชุก พายุพัดแรงผู้คนจะเป็นโรคตา เจ็บไข้มาก เป็นต้น

“การพยากรณ์ถือได้ว่าเป็นการช่วยเตือนเป็นการคำนวณทางโหราศาสตร์ที่เป็นสถิติอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น ก็ได้ แต่การฟังโบราณไว้ก็ไม่เสียหลาย อย่างปีนี้ที่กล่าวถึงอิริยาบถของนางสงกรานต์ ซึ่งการเสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑในการพยากรณ์เชื่อว่าจะนำความเจ็บไข้ เกิดเภทภัย ฯลฯ ซึ่งก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ประมาท นอกจากนี้การเตือนล่วงหน้า ยังเป็นเหมือนการป้องกัน รู้หาหนทางแก้ไขระวังตนเอง” นักวัฒนธรรมอาวุโสกล่าว

จากตำนานนางสงกรานต์ความเชื่อที่มีต่อกันมายาวนาน

สิ่งนี้ยังเป็นอุบายแยบยลเตือนสติเตือนตนให้รู้หลักตั้งมั่นดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทและขณะที่ประเพณีสงกรานต์ครบพร้อมด้วยความงดงามประเพณีนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำเปียกปอน

หากแต่สาระสำคัญของวันสงกรานต์ยังมีความหมายต่อการแสดงความเคารพกตัญญู ความเอื้ออาทรต่อกันและกันซึ่งไม่ควรละเลยลืมเลือน.ประกาศสงกรานต์ 2551ในสมัยโบราณสื่อที่จะบอกแจ้งวัน เวลาขึ้นศักราชใหม่ เกณฑ์น้ำฝนสำหรับการประกอบกสิกรรม ฯลฯ อาจมีไม่มาก ประกาศสงกรานด์ เป็นสื่อ ที่บอกถึงสิ่งดังกล่าว ให้ทราบทั่วถึงกัน ประกาศสงกรานต์ เป็นประกาศพระราช กฤษฎีกาเรื่องหนึ่งตามประเพณีราชการแต่สมัยโบราณ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดปีหนึ่ง ๆ จะเปลี่ยนปีนักษัตรเริ่มศักราชใหม่ ทางราชการจะประกาศเกี่ยวกับวัน เดือน ข้างขึ้น ข้างแรมในปีต่อไป และจากหนังสือประเพณีสงกรานต์ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เผยแพร่ให้ความรู้กล่าวถึง ประกาศสงกรานต์ ปี 2551 ปีชวด เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ สัมฤทธิศก จุลศักราช 1370 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นอธิกสุรทิน (อธิกสุรทิน ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน สัมฤทธิศก คือ ปีที่จุลศักราชลงท้ายด้วย 0 ศูนย์ )

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 เวลา 18 นาฬิกา 24 นาที วันที่ 15 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 53 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1370 ปีนี้ วันพุธเป็นธงชัย วันอังคารเป็นอธิบดี วันอังคารเป็นอุบาทว์ วันพฤหัสบดีเป็นโลกาวินาศ

วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก 400 ห่า

ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ 2 ชื่อวิบัติ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

**ประกาศสงกรานต์ที่วันอังคารเป็นทั้งวันอธิบดี และวันอุบาทว์ คือเป็นทั้งวันดีและไม่ดีในวันเดียวกันนั้น หมายถึง หากจะประกอบกิจการใด ๆ ในวันนี้ควรดูยามฤกษ์ ราศีและดิถี ที่เรียกกาลโยค ตามปฏิทินโหรประกอบด้วยเพราะในวันเดียวกันหากช่วงเวลาหรือวันขึ้นวันแรมต่างกันจะไม่เหมือนกัน


รับบรรจุและโอน/ย้ายพนักงาน <05/03/51>

อบต.ยางคราม รับบรรจุและโอนย้ายตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อด่วนที่ อบต.ยางคราม หรือ โทร. 053-367121 ในวันและเวลาราชการขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 <22/02/51>

ด้วยอำเภอดอยหล่อ - ศูนย์กีฬาอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่งในอำเภอดอยหล่อ ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ โดยปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการแข่งขัน
1.ฟุตบอล ประเภท หน่วยงาน , ประชาชน
2. วอลเลย์บอล ชาย , หญิง
3. เซปัคตระกร้อ ทีมเดียว , ทีมชุด
4. เปตอง ประเภท เดี่ยว , คู่ , ทีม
5. วิ่งมินิมาราธอน ประชาชนชาย , หญิง
6. กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบ , วิ่งสามขา , ชักคะเย่อ
โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2551 จะมีพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด , ประกวดกองเชียร์ของแต่ละตำบล'ในหลวง'พระราชทานพระบรมราโชวาท ครม.ใหม่ 'เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าทำได้ดี' <07/02/51>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราโชวาท ครม.สมัคร1 เป็นสิ่งดีหากปฏิบัติได้ตามคำพูดและเป็นหลักที่พึ่งของประชาชน ทรงแนะ36คนต้องเสียสละเพื่อ63ล้านคน หากครม.ทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิ่งมหัศจรรย์

วันนี้ เวลา 16.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี

ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า

'ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ยินท่านทั้งหลายเปล่งวาจา ว่าจะเป็นการแสดงความสัตย์ที่จะปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นที่จะพูด แต่เมื่อพูดก็ต้องถือว่า เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ และต้องเก็บเอาไว้เป็นคำที่จะปฏิบัติในการกระทำทุกอย่างในอนาคต เพราะว่า ถ้าพูดไปแล้วและไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ถือว่า เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ให้ท่านมาเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะประเทศต้องมีผู้ใหญ่ และถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ ประเทศก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขก็หมายความว่าประชาชนมีที่พึ่ง ถ้าประชาชนมีที่พึ่งก็จะมีชีวิตที่มีประกันว่า จะสามารถอยู่ได้ ซึ่งหลายประเทศในละแวกนี้ก็มีความเดือดร้อน ไม่ใช่ในละแวกนี้แต่ทั่วโลก มีความเดือดร้อน เพราะว่าไม่มีคนที่มีหลัก

ท่านต้องถือว่าท่านเป็นคนที่มีหลัก มีหลักที่จะปฏิบัติงาน มีหลักที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม อาจจะแปลก ท่านอาจจะนึกว่า แปลกทำไมคน 35 คนจะต้องเสียสละเพื่อคน 63 ล้าน ก็เพราะว่าคน 63 ล้าน เขาหวังว่า คณะรัฐมนตรีจะทำงานเพื่อเขา ถ้าไม่ทำงานเพื่อประชาชนก็จะทำงานเพื่ออะไร ฉะนั้นก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำ อาจจะทำยาก แต่ก็ต้องทำได้ เพื่อให้ประเทศชาติไม่ผิดหวังในงานที่ท่านกำลังทำอยู่ ถ้าเขาไม่ผิดหวัง ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่า มีความดี และถ้าทำด้วยความดีนั้นก็ ที่จริงก็โก้ไม่หยอก รู้สึกโก้ดี ที่ทำเพื่อให้ประชาชนได้หวัง แล้วก็มองเห็นว่า ขณะนี้รัฐมนตรีจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แล้วส่วนรวมก็บอกได้แล้ว ในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เขาไม่ค่อยได้เห็นคนที่พยายามทำเพื่อส่วนรวม ท่านจะต้องทำเพื่อส่วนรวม ถ้าทำเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัว ท่านก็โก้ไม่หยอก ท่านก็คงมีความดีอยู่กับตัวอยู่แล้ว

ถ้าท่านได้ปฏิญาณจะทำเพื่อส่วนรวม ท่านก็มีเกียรติไม่น้อย ฉะนั้นก็ขอให้ท่านพยายามทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตน เพื่อให้ได้ผลสำเร็จที่ดี ถ้าทำได้แม้แต่นิดเดียวก็ยังดี ถ้าทำได้มากก็ยิ่งดี ฉะนั้นก็ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรง และตามที่เมื่อตะกี้ท่านนายกฯได้มาพูดว่า ท่านนายกฯ เอง และรัฐมนตรีต่างๆ ได้มีความตั้งใจที่จะทำ ก็เป็นเกียรติไม่ใช่น้อย และถ้าท่านได้เป็นเกียรติอย่างที่ท่านได้ทำตามที่พูดเมื่อตะกี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีมากและประเทศก็จะอยู่ได้

ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ เรียกว่าท่านก็ได้บุญ ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมาก ในโลกนี้หายากถ้าท่านทำดี ในโลกนี้หายาก คนที่ตั้งอกตั้งใจอย่างที่ท่านได้ตั้งใจที่จะทำ ในเมืองไทยนี้ ท่านเป็นผู้ใหญ่ ในประเทศหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่ รัฐมนตรีก็คือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ เพราะถ้าทำสำเร็จ ท่านก็มีความสามารถที่จะทำ ความรู้และความสามารถทำ เพื่อให้คนจำนวนมากทั้ง 35 คนบวกกับนายกฯ เป็น 36 คน ทำเพื่อคนเป็นจำนวนล้านเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุด และก็ท่านเอง เมื่อรักษาความดีความตั้งใจที่จะให้คณะของท่านอยู่เย็นเป็นสุข ประเทศก็อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ ถ้าท่านทำได้ดี ท่านก็มีเกียรติ แล้วก็คณะท่านก็มีเกียรติ

ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จ เพื่อเกียรติของคณะรัฐบาลไทยและประเทศชาติ ก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในการกระทำที่ท่านเองได้ตั้งใจ และขอให้ท่านนายกฯ มีความสำเร็จในการงาน ฉะนั้นก็ขอให้พรว่า ขอให้ท่านได้พรที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยในงานที่ท่านตั้งใจจะทำ ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานทุกอย่างที่ได้ตั้งใจจะทำ'
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549