<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

อบต.ยางคราม ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ <21/05/50>

เพื่อให้การปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อให้เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตอบสนองได้
กระบวนงานบริการประชาชนที่ ปรับลดระยะเวลา
1. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จาก 5 นาที/ราย เป็น 2 นาที/ ราย
2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จาก 5 นาที / ราย เป็น 2 นาที / ราย
3. การจัดเก็บภาษีป้าย จาก 5 นาที / ราย เป็น 2 นาที / ราย
4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จาก 45 วัน/ราย เป็น 15 วัน/ราย



ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 37_61_time.doc (285 KB.)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 37_62_time2.doc (385 KB.)
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักปลัด 37_67_37_2.doc (281 KB.)
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนโยธา 37_68_37_3.doc (218 KB.)
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนการคลัง 37_69_37_4.doc (218 KB.)



อุตุนิยม เตือนทุกภาคยังมีฝนตกต่อเนื่อง พื้นที่เสี่ยงภัย 7 จว.ระวังอันตราย [18 พ.ค. 50 - 06:06] <18/05/50>

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550 เมื่อเวลา 04:00 น. ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อไปอีก และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และน่าน ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักในระยะ 1-2 วันนี้ไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 36 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรีและสระบุรี อุณหภูมิ ต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร



ภาวะโลกร้อน Global Warming <11/05/50>

อบต.ยางคราม ร่วมรณรงค์ภาวะโลกร้อน ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปรากฏการณ์โลกร้อน (อังกฤษ: global warming) คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้โลกของเรามีอุนหภูมิอบอุ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
แต่ปัจจุบัน การเผาผลาญเชื้อเพลงฟอสซิลต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิง และการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอันส่งผลกระทบต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดบ่อยขึ้น
และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
• จำนวนพายุ Hurricane Category 4 และ 5 เพิ่มขึ้นสองเท่า ในสามสิบปีที่ผ่านมา
• เชื้อมาลาเรียได้แพร่กระจายไปในที่สูงขึ้น แม้แต่ใน Columbian, Andes ที่สูง 7000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล
• น้ำแข็ง ใน ธารน้ำแข็ง เขตกรีนแลนด์ ละลายเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
• สัตว์ต่างๆ อย่างน้อย 279 สปีชี่ส์กำลังตอบสนองต่อ ภาวะโลกร้อน โดยพยายามย้ายถิ่นที่อยู่
• หากเรายังเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น รับรองได้เลยว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้แน่
• อัตรา ผู้เสียชีวิต จาก โลกร้อน จะพุ่งไปอยู่ที่ 300000 คนต่อปี ใน 25 ปีต่อจากนี้ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 20 ฟุต
• คลื่นความร้อน จะมาบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น
• ภาวะฝนแล้ง และไฟป่าจะเกิดบ่อยขึ้น
• มหาสมุทรอาร์กติกจะไม่เหลือน้ำแข็ง ภายในฤดูร้อน 2050
• สิ่งมีชีวิตกว่าล้านสปีชี่ส์เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์


การแก้ไขและการปรับตัว
มนุษย์โลกนี่แหละครับคือต้นเหตุของปัญหา และมนุษย์โลกนี่แหละครับต้องเป็นผู้แก้ปัญหานี้เอง
ตามพิธีสารเกียวโตหรือ Kyoto Protocol สามารถสรุปได้ถึงแนวทางที่จะนำมาใช้เป็นกลไกการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ คือ
1. ต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. ต้องใช้พลังงานทางเลือกที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (Low Carbon Energy) เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลมโดยใช้กังหันลม (wind turbine)
3. เสริมสร้างมาตรการ Carbon offsetting สร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การปลูกป่า ลดการทำลายป่า อนุรักษ์ป่าเขตร้อน



ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายให้กับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แน่นอนว่า ความรุนแรง จำนวนครั้ง และความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้งหากชาวโลกไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ชาวโลกได้เป็นผู้ร่วมกระทำแทบทั้งสิ้น

ปัญหาโลกร้อนไม่ได้จำกัดอยู่แค่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาร่วมกันของมนุษยชาติที่เรามิอาจนิ่งนอนใจ เพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติบางประเภทก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถจะรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน



อบต.ยางคราม ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ฉบับรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) <20/04/50>

โดยให้ประชาชนพิจารณาข้อคิดเห็นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่



ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฉบับรับฟังความคิดเห็นประชาชน 33_59_rattammanoon.doc (498 KB.)



อบต.ยางคราม ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเมาไม่ขับ <12/04/50>

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงภัยการเมาสุราแล้วขับรถ เพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อตนเองและผู้อื่น ในช่วง7 วันอันตราย วันที่ 11 - 18 เมษายน พ.ศ. 2550 นี้ และจะได้เที่ยวเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย



เทศกาลสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง <12/04/50>

คุณค่าและสาระของวันสงกรานต์

จากภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์จะเห็นได้ว่า สงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม

โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งต่างจากเทศกาลแห่งน้ำที่หน่วยงานบางแห่งดำเนินการเพื่อสร้างจุดขาย สร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นแก่คนทั่วโลก ไม่เว้นแต่คนไทยด้วยกันเอง ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และหลุดลอยไปจากสาระและคุณค่าเดิมของประเพณีสงกรานต์ไปทุกที

ประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอมกันมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีสงกรานต์นี้ จึงย่อมมีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติ ชุมชน และสังคมเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ :

สงกรานต์-คุณค่าต่อครอบครัว

- วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความรัก ความผูกผันในครอบครัว อย่างแท้จริง พ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าใหม่พร้อมเครื่องประดับให้ลูกหลานไปทำบุญ ลูกหลานก็จะเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่หลักการรดน้ำขอพร

เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกคนจะหาโอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นกำลังใจกันและกันในการดำรงชีวติอยู่ต่อไป

- วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู โดยการปรนนิบัติต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

สงกรานต์-คุณค่าต่อชุมชน

วันสงกรานต์เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ได้พบปะสังสรรค์ ได้ทำบุญร่วมกัน และได้เล่นสนุกสนานรื่นเริงกันในยามบ่ายหลังจากการทำบุญ โดยการเล่นรดน้ำในหมู่เพื่อนฝูงและคนรู้จัก และการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น

สงกรานต์-คุณค่าต่อสังคม

สงกรานต์เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะในวันนี้ทุกคนจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างให้สะอาดหมดจด เพื่อจะได้ต้อนรับปีใหม่ด้วยความแจ่มใส เบิกบาน นอกจากนี้ยังควรช่วยกันทำความสะอาดวัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

สงกรานต์-คุณค่าต่อศาสนา

วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยการทำบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และสรงน้ำพระ การศรัทธาในการทำบุญให้ทาน ถือเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ และการถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเหตุแห่งความเจริญร่งเรืองของชีวิต และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบัน



มาฆบูชา นี้ มาตามรอยพระอรหันต์กันเถอะ <28/02/50>

วันมาฆบูชาเวียนมาถึงอีกครั้ง...เป็นอีกครั้งที่เตือนพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเมื่อ 2550 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งหากจะดูตามระยะเวลา ก็คงต้องบอกว่าไกลตัว แต่ทว่าเรามีสาวกสาวิกาซึ่งมีหน้าที่ศึกษา สืบทอด เผยแผ่ และส่งผ่านพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้เราได้เรียนรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวปฏิบัติใจ จึงทำให้ที่เคยไกลก็กลับเป็นใกล้
วันมาฆบูชาที่เคยท่องจำกันตั้งแต่เด็กว่าย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ที่ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย และได้ฟังพระธรรมเทศนา "โอวาทปาติโมกข์" อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 3 ประการคือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส
ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะทำตัวเราให้เป็นหนึ่งในสังฆะ ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ฝึกตัวเองให้รู้จักการปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ปฏิบัติสมควรแล้ว โดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลที่สามารถอัญชลีตัวเอง คือไหว้ตัวเองได้ เพราะพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่มีความลับ
เมื่อเราเป็นมนุษย์ที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งมนุษย์ที่จะดำรงคงอยู่ในสังคมโลกนี้ได้อย่างกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว ก็เท่ากับเป็นการดึงมาฆปุรณมีบูชากลับมาเป็นมาฆบูชา คือการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาที่เป็นกาลสมควรแก่การบูชา เป็นการปฏิบัติบูชาโดยการทำตัวเราให้เป็นสาวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้นำคำสอนที่พระองค์ได้ให้ไว้ในวันนี้ คือไม่ทำชั่วทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และรักษาใจของเราให้ขาวรอบ ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ที่ได้โอกาสแล้ว ใช้โอกาสนั้นเป็น พร้อมทั้งใช้โอกาสเพื่อตนเองและผู้อื่น...
พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ



ในหลวง"โปรดเกล้าฯตราสัญลักษณ์80พรรษาแล้ว <18/01/50>

พระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แล้ว ขณะที่นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน หากประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้จัดทำสิ่งของให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการก่อน
นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และโปรดเกล้าตราสัญลักษณ์ 80 พรรษาแล้ว โดยเลือกแบบที่ 12 ของ นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว. ช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา ซึ่งการออกแบบได้ใช้ตราสัญลักษณ์ มีพระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 หมายถึง แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร ที่หมายถึงเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างมีเลขไทย 80 และเพชร 80 เม็ด ที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมแถบแพรสีชมพู หมายถึงสีอายุตามโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์ ตรงกับวันอังคารของพระองค์ และบอกชื่อตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้เขียนดอกพิกุลทอง 5 ดอก ดอกพิกุลเงิน 4 ดอก เพิ่มเติมที่แท่นแปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์และ การประดับธงกับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 ได้กำหนดการขอใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์ นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใดๆก็ตาม ต้องแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการ พิจารณาคำขออนุญาต โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการเฉลิมพระเกียรติฯแล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการหรือ กิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบเพื่อรวบรวมบันทึกไว้ และ ให้ประดับธงชาติไทยคู่ผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วงงาน โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักาชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549