<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

วันคริสต์มาส 2555 <22/08/56>

ผู้บริหารและตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม เขต 1 และเขต 2 ร่วมงานวันคริสต์มาส หมู่ที่ 1 ,5 และ 8 ซึ่งมีประชาชนนับถือศาสนาคริสต์ จัดงานวันคริสต์มาส โดยมอบขนมและของขวัญในงานดังกล่าวโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <22/08/56>

นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม นำ ทีม อปพร.ยางคราม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม และ ศพส.อ.ดอยหล่อ ตั้งด่านตรวจหายาเสพติด เส้นทางภายในเขตตำบลยางครามการตรวจวัดสายตาให้กับประชาชนผู้มีปัญหาทางสายตา <22/08/56>

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองปัญหาทางสายตาและตัดแว่นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาการแข่งขันกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 15 <22/08/56>

ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลยางคราม เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่โครงการ SAFETY ZONE ประจำปี 2556 <22/08/56>

เทศบาลตำบลยางคราม จัดทำโครงการSAFETY ZONE ประจำปี 2556
เพื่อการดูแล รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด ธ.ค.- ม.ค.และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างเดือนเมษายนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยางคราม <28/12/55>

วันที่ 25 ธันวาคม 2555 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรตำบลยางคราม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาสจำนวน 400 ผืนโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2555 <28/12/55>

วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร่วมปิดงานโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2555 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 <28/12/55>

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549