<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ <17/10/55>

เวลา 16.00 น. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญบ้านอำเภอดอยหล่อ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม ผลการแข่งขันเสมอกัน 3:3ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น <15/10/55>

เวลา 06.30 น. อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่นโครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ <27/09/55>
กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 <25/09/55>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ จัดงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 วันอังคาร ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ในงานมีการแข่งขันวิ่ง 20 เมตร ชาย - หญิง วิ่งผลัด 4 คน ชาย-หญิง ปิดตาแต่งตัว วิ่งเก็บลูกบอล ขวางลูกบอล ดื่มน้ำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม <12/09/55>

วันที่ 12-13 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลยางคราม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางครามให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลยางคราม โดยมีการทำขนมถ้วยฟู คุ๊กกี้ น้ำยาล้างจาน ขนมดอกจอกโครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 4 วัดดอนชัย <07/09/55>
โครงการพรรษาสัมพันธ์ ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 วัดยางคราม <20/08/55>
โครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 1 วัดหนองหลั้ว <10/08/55>

คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคราม ออกพบปะประชาชนในโครงการธรรมะสัญจร ที่วัดหนองหลั้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549