<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" <11/01/55>

หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม เวลา 10.00 น.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยางคราม <29/12/54>

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซีพี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยางคราม ประมาณ 500 ผืนโครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ <29/12/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้จัดตั้งด่านตรวจ บริเวณ เทศบาลตำบลยางคราม และพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 โดยให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมางานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 <05/12/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตอนเช้ามีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ตอนกลางคืน จุดเทียนชัยถวายพระพร ประกาศกิตติคุณพ่อดีเด่น การจุดพลุ การปล่อยโคมลอย การแสดงแสงสีแสงบนเวทีโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน <29/11/54>

29 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนสมาชิกอปพร. 65 คน ร่วมฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลยางคราม
ภาคเช้า อบรมการปฐมพยาบาลและความรู้เกี่ยวกับการให้ศัญญาณจราจร
ภาคบ่าย การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลยางครามสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 <26/11/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลยางครามสัมพันธต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554
ฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
ฟุตบอลประชาชน บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
วอลเล่ย์บอล - ชาย บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
วอลเล่ย์บอล - หญิง บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
เปตอง - ชาย บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
เปตอง - หญิง บ้านใหมห่พัฒนา หมู่ที่ 2
ตระกร้อ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม <18/10/54>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบสิ่งของที่ประชาชนตำบลยางครามบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้รับมอบ จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวน 1 คันรถมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย <14/10/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลยางคราม
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549