<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 <05/12/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตอนเช้ามีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ตอนกลางคืน จุดเทียนชัยถวายพระพร ประกาศกิตติคุณพ่อดีเด่น การจุดพลุ การปล่อยโคมลอย การแสดงแสงสีแสงบนเวทีโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน <29/11/54>

29 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนสมาชิกอปพร. 65 คน ร่วมฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลยางคราม
ภาคเช้า อบรมการปฐมพยาบาลและความรู้เกี่ยวกับการให้ศัญญาณจราจร
ภาคบ่าย การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลยางครามสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 <26/11/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลยางครามสัมพันธต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554
ฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
ฟุตบอลประชาชน บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
วอลเล่ย์บอล - ชาย บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
วอลเล่ย์บอล - หญิง บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
เปตอง - ชาย บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
เปตอง - หญิง บ้านใหมห่พัฒนา หมู่ที่ 2
ตระกร้อ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม <18/10/54>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบสิ่งของที่ประชาชนตำบลยางครามบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้รับมอบ จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวน 1 คันรถมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย <14/10/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลยางครามโครงการอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนตำบลยางคราม <19/09/54>

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลยางคราม (ศพค.) ได้จัดกิจกรรมอบรมแก่เด็กและเยาวชน ชื่อ "การป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนตำบลยางคราม" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางคราม มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง รวม 60 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ <02/06/54>

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายถนอม กรรมใจ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางครามได้รับโล่กองทุนดีเด่น และรับมอบโล่จาก ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือกิจกรรมบัณฑิตน้อยสานฝันสู่สายใยรัก <06/05/54>

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เทศบาลตำบลยางคราม โดยกองการศึกษา จัดงานบัณฑิตน้อยสานฝันสู่สายใยรักประจำปีการศึกษา 2553 โดยนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม (นายถนอม กรรมใจ) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549