<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ <02/09/54>

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในเขตเทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4, 6173_170_ประกาศ1.jpg (202 KB.)
173_171_ประกาศ2.jpg (192 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ <11/08/54>

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ <11/08/54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 8 บ้านใหม่ดอนชัยประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 3 รายการ <01/08/54>

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 3 รายการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ <08/07/54>

สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง168_168_Picture1.jpg (196 KB.)
168_169_Picture2.jpg (219 KB.)ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 รายการ <21/02/54>

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
2.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ159_163_p3.jpg (191 KB.)
159_164_p4.jpg (38 KB.)สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <28/01/54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
2.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ157_161_p1.jpg (214 KB.)
157_162_p2.jpg (194 KB.)ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <17/11/53>

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่149_160_picture3.jpg (104 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549