<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประการเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนนวน 3 โครงการ <19/02/53>
เอกสารประกอบ 131_124_prakad1.doc (37 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) <16/11/52>

เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะเรียก
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน
และสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม124_119_prakad.doc (34 KB.)ประกาศผลการสอบราคา <11/07/52>

ประกาศผลการสอบราคา โครงการต่าง ๆ (เปิดซอง 24 มิถุนายน 2552)รายละเอียดเพิ่มเติม 118_118_b.doc (69 KB.)ประกาศผลสอบราคาอาหารเสริม (นม) <04/07/52>
รายละเอียดเพิ่มเติม 117_117_Milk.doc (35 KB.)ประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง <10/06/52>

อบต.ยางคราม จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 21 โครงการ และสอบราคาซื้อ จำนวน 2 รายการเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมา 116_115_aa.doc (156 KB.)
เอกสารสอบราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 116_116_aaa.doc (33 KB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง <19/12/51>

- โครงการ่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำตำบลยางคราม
- โครงการจ้างเหมาขนดินเพื่อปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายละเอียดเพิ่มเติม 106_113_a.doc (91 KB.)ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) <02/12/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามมีความประสงค์จะจัดสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)รายละเอียดเพิ่มเติม 102_112_abt.doc (33 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ <25/11/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง
2. ครุภัณฑ์อื่น ๆ (เต้นท์โครงเหล็ก หลังคาผ้าใบ จำนวน 14 หลัง)รายละเอียดเพิ่มเติม 101_111_a.doc (46 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549