<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 <08/01/62>

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 17.55 เมตร จำนวน 1 แห่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 417_735_1.pdf (1.22 MB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 <04/01/62>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 431_748_12.61.pdf (4.99 MB.)ราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบ้านยางคราม หมู่ที่ 3 <24/12/61>

ขนาดฝารางกว้างไม่น้อยกว่า 0.48 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่วงดำเนินการตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบ้านยางคราม หมู่ที่ 3 416_734_23.pdf (1.54 MB.)ราคากลาง จ้างปรับปรุงต่อเติมบ่อพักน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย <14/12/61>

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (อ่างแฝด) กว้างไม่น้อยกว่า 3.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร สูงจากบ่อพักเดิมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงต่อเติมบ่อพักน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย 415_733_22.pdf (1.16 MB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายสุน พิมสาร หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม <12/12/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายสุน พิมสาร หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม 414_732_20.pdf (872 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายดอกจันทร์ หลุยจำวัน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ <12/12/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตรหนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายดอกจันทร์ หลุยจำวัน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ 413_731_19.pdf (950 KB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 <06/12/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 430_747_11.61.pdf (6.96 MB.)ราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 <30/11/61>

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 1 หลังราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 412_730_18.pdf (842 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549