<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 <03/07/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 425_742_6.61.pdf (3.55 MB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 <04/06/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 424_740_5.61.pdf (5.29 MB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิชัย ยามงคล หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร365_676_File0006.PDF (550 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงสีข้าวนายจีรศักดิ์ หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร364_675_File0005.PDF (593 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายนิพนธ์ หล้าวงค์วัน (ซอย3/2) หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร363_674_File0004.PDF (547 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านกำนัน หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร362_673_File0003.PDF (598 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายคำปัน แสงตาหล้า หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร361_672_File0002.PDF (532 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางวรัญญา แสงตาหล้า หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร360_671_File0001.PDF (520 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549