<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 <31/01/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 435_752_1.61.pdf (2.95 MB.)ประะกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลยางตราม <17/01/61>
343_644_ประกาศ(1).PDF (656 KB.)
343_645_ประกาศ(2).PDF (538 KB.)
343_646_เอกสารประกวด(1).PDF (511 KB.)
343_647_เอกสารประกวด(2).PDF (707 KB.)
343_648_เอกสารประกวด(3).PDF (723 KB.)
343_649_เอกสารประกวด(4).PDF (720 KB.)
343_650_เอกสารประกวด(5).PDF (779 KB.)
343_651_เอกสารประกวด(6).PDF (741 KB.)
343_652_เอกสารประกวด(7).PDF (778 KB.)
343_653_เอกสารประกวด(8).PDF (527 KB.)
343_654_ราคากลาง(1).PDF (532 KB.)
343_655_ราคากลาง(2).PDF (390 KB.)
343_656_ราคากลาง(3).PDF (602 KB.)
343_657_ราคากลาง(4).PDF (690 KB.)
343_658_ราคากลาง(5).PDF (665 KB.)
343_659_ราคากลาง(6).PDF (615 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคราม <16/01/61>
342_628_ประกาศ(1).PDF (739 KB.)
342_629_ประกาศ(2).PDF (594 KB.)
342_630_เอกสารประกวด(1).PDF (626 KB.)
342_631_เอกสารประกวด(2).PDF (727 KB.)
342_632_เอกสารประกวด(3).PDF (698 KB.)
342_633_เอกสารประกวด(4).PDF (740 KB.)
342_634_เอกสารประกวด(5).PDF (748 KB.)
342_635_เอกสารประกวด(6).PDF (695 KB.)
342_636_เอกสารประกวด(7).PDF (791 KB.)
342_637_เอกสารประกวด(8).PDF (598 KB.)
342_638_แบบสรุปราคากลาง(1).PDF (522 KB.)
342_639_แบบสรุปราคากลาง(2).PDF (384 KB.)
342_640_ราคากลาง(1).PDF (607 KB.)
342_641_ราคากลาง(2).PDF (708 KB.)
342_642_ราคากลาง(3).PDF (689 KB.)
342_643_ราคากลาง(4).PDF (638 KB.)ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) <12/01/61>
341_606_ประกาศ(1).PDF (645 KB.)
341_607_ประกาศ(2).PDF (417 KB.)
341_608_เอกสารประกวด(1).PDF (519 KB.)
341_609_เอกสารประกวด(2).PDF (658 KB.)
341_610_เอกสารประกวด(3).PDF (624 KB.)
341_611_เอกสารประกวด(4).PDF (721 KB.)
341_612_เอกสารประกวด(5).PDF (682 KB.)
341_613_เอกสารประกวด(6).PDF (772 KB.)
341_614_เอกสารประกวด(7).PDF (704 KB.)
341_615_เอกสารประกวด(8).PDF (475 KB.)
341_616_1.PDF (468 KB.)
341_617_2.PDF (507 KB.)
341_618_3.PDF (607 KB.)
341_619_4.PDF (623 KB.)
341_620_5.PDF (561 KB.)
341_621_6.PDF (538 KB.)
341_622_7.PDF (509 KB.)
341_623_8.PDF (605 KB.)
341_624_9.PDF (546 KB.)
341_625_10.PDF (520 KB.)
341_626_11.PDF (470 KB.)
341_627_12.PDF (527 KB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 <28/12/60>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 434_751_12.60.pdf (3.08 MB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 <30/11/60>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 433_750_11.60.pdf (2.68 MB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 <30/10/60>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 432_749_10.60.pdf (4.39 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยากไม้ เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยรากไม้บน สายกลางบ้าน <11/09/60>

กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร และกว้าง 5 เมตร ยาว 203 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,859 ตารางเมตร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)335_591_แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง.PDF (491 KB.)
335_592_1ประกาศ.docx (34 KB.)
335_593_2เอกสารประกวดราคา.docx (60 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549