<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
   
 
นายถนอม กรรมใจ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

ดูรายนามคณะผู้บริหาร
 เพิ่มหัวข้อสนทนา
 ลําดับ หัวข้อสนทนา เขียน/อ่าน วันที่
00147 IP:180.183.207.118 ควรปล่อยสัญญาณ WiFi ให้เด็กๆเล่นภายในพื้นที... 3/599 28/10/55
00146 IP:14.207.226.164 แผนที่ของ อบต. 0/576 09/10/55
00145 IP:110.77.250.94 สอบถามเรื่องการสอบภาคท้องถิ่น 3/602 17/09/55
00144 IP:1.179.134.29 จะขอใบจดทะเบียนพาณิชย์มีเอกสารอะไรบ้าง 1/557 05/09/55
00143 IP:118.172.133.166 เอาผู้นำ ออกไป 1/648 16/08/55
00142 IP:223.205.122.208 ทำไงดีโดนคนสันหินเชิดเงินหนี 1/691 08/05/55
00141 IP:223.205.122.208 งะ 0/571 08/05/55
00140 IP:115.31.173.132 ถนนเลียบลำเหมืองจะได้เห็นได้ใช้ในสมัยนี้หรื... 1/625 19/04/55
00139 IP:223.204.29.105 เล่นกีฬาแทบตายเงินก็บ่ได้(เจ็บใจ๋แต๊ๆ) 3/598 03/04/55
00138 IP:202.29.60.226 เทสบาลเซาะกราว 6/700 24/03/55
   
หน้า:   1   2   3   4   | 5 |   6   7   8   9   10   11 

 

 


 
   
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549