<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
   
 
นายถนอม กรรมใจ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

ดูรายนามคณะผู้บริหาร
 เพิ่มหัวข้อสนทนา
 ลําดับ หัวข้อสนทนา เขียน/อ่าน วันที่
00127 IP:202.28.24.99 เมื่อไหร่เด็กเล็กที่เข้าเรียนทีเทศบาลจะได้ช... 1/560 30/08/54
00126 IP:118.172.224.134 งานหลวงปู่ตั๋น27ส.ค.ครับ 12/845 12/08/54
00125 IP:110.49.243.21 ช่วยที ศรีแดนเมือง ยาระบาด 4/582 28/07/54
00124 IP:223.206.224.6 นายกฯ กรุณาตอบเรื่องร้องเรียนด้วย 1/709 10/07/54
00123 IP:203.113.120.185 ถนนทุ่งบุรี 8/779 01/07/54
00122 IP:182.52.195.40 ขอช่วยแก้ไขด่วน 8/803 30/06/54
00120 IP:203.113.120.185 ขอบคุณที่ซ่อมไฟให้ 0/549 27/06/54
00118 IP:203.121.167.241 ขอซ่อมแซมถนนจาก ม.5 ไป ม.8 หน่อยค่ะ 1/575 22/06/54
00117 IP:203.113.120.185 ไฟฟ้าส่องสว่าง 0/547 20/06/54
00116 IP:223.204.66.2 อยาก ถาม ใครเป็นคนลบ กระทู้ 4/582 16/06/54
   
หน้า:   1   2   3   4   5   6   | 7 |   8   9   10   11 

 

 


 
   
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549