<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
00735 IP:223.204.131.233 ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีบูชาเสาอินทขีล จังหวัดเช... 0/766 23/05/54
00734 IP:49.49.17.205 บริการ ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ เต็นท์พิธี เต็นท์จั... 0/805 17/05/54
00733 IP:182.53.47.69 ขออนุญาติแนะนำ เที่ยวลาว เวียงจันทน์ 2วัน1คืน... 0/705 14/05/54
00732 IP:223.204.171.28 ขอเสนอเว็บโคมไฟเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต เทศ... 0/694 06/05/54
00731 IP:223.204.69.192 ขออนุญาตแนะนำสินค้าหมวดถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก... 0/745 04/05/54
00730 IP:118.172.115.56 หัวหน้าสำนักปลัด. 0/729 27/04/54
00729 IP:223.205.141.205 เที่ยวลาว เวียงจันทน์ 2วัน1คืน 1,950 บาท Tel ... 0/737 03/04/54
00728 IP:223.207.118.183 เรียนนำเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน 0/859 15/03/54
00727 IP:202.28.24.99 ฟางอัดก้อนใช้ตกแต่งงาน Organization งานคาบอย ... 0/1853 02/03/54
00726 IP:202.28.24.99 ใช้ตกแต่งงาน Organization งานคาบอย และงานตกแต... 0/716 02/03/54
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549