<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
00712 IP:180.180.235.82 -ขายกล้ายางพารา และไม้ผลกว่า100ชนิด 5/1119 11/09/53
00711 IP:118.172.88.181 ถนนลาดยางบ้านทุ่งบุรี-ห้วยน้ำขาว 0/700 06/09/53
00710 IP:118.172.100.220 แจ้งนักวิชาการเกษตร ข้อมูลสถานที่ติดต่อดูงาน... 1/887 30/08/53
00709 IP:118.172.93.124 บริการเต็นท์เช่า พัดลมไอน้ำสำหรับเช่า 0/605 28/08/53
00708 IP:118.172.93.124 จำหน่ายเต็นท์ ผ้าใบ กันสาด 1/594 28/08/53
00707 IP:124.121.245.128 ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษระบบใหม่ 0/742 16/07/53
00706 IP:118.172.61.150 บิน วันทูโก สะดวกรวดเร็วประหยัด 0/835 30/06/53
00705 IP:112.142.128.250 ไททัน ทราเวล ขออนุญาตแนะนำการบริการนำเที่ยวคะ 0/917 29/06/53
00704 IP:202.28.24.99 เชียงใหม่ มีฟางอัดฟ่อนจำหน่าย และรับจ้างอัดฟา... 0/730 08/06/53
00703 IP:180.183.122.76 ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถยนต์ดีเซลและเครื่องจักรกล... 0/722 05/06/53
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549