<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
00705 IP:112.142.128.250 ไททัน ทราเวล ขออนุญาตแนะนำการบริการนำเที่ยวคะ 0/981 29/06/53
00704 IP:202.28.24.99 เชียงใหม่ มีฟางอัดฟ่อนจำหน่าย และรับจ้างอัดฟา... 0/790 08/06/53
00703 IP:180.183.122.76 ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถยนต์ดีเซลและเครื่องจักรกล... 0/775 05/06/53
00702 IP:119.42.101.32 เจ้าพนักงานธุรการ 2/740 01/06/53
00701 IP:117.47.146.29 รับทำป้ายทุกชนิดงานเร็ว ราคาถูก คุณภาพถดี บริ... 0/632 01/06/53
00700 IP:112.142.198.1 แนะนำโปรแกรมการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ทั่วไทย ... 0/696 28/05/53
00699 IP:118.172.58.253 บริการให้เช่า เต้นท์พิธี เต็นท์ผ้าใบ กันสาด โ... 2/971 28/05/53
00698 IP:118.172.58.253 จำหน่าย เต้นท์พิธี เต็นท์ผ้าใบ กันสาด โพลีคาร... 0/636 28/05/53
00697 IP:180.180.225.252 ขออนุญาตแนะนำธุรกิจสุขภาพอันดับ 1 ของโลก! 0/712 17/05/53
00696 IP:113.53.24.223 เปิดแล้ว ป.โทบ้านเด็จ 1/786 27/04/53
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549