<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
00859 IP:118.172.94.71 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาค... 0/403 20/05/59
00858 IP:125.25.15.68 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ย... 0/348 30/03/59
00857 IP:49.230.16.5 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี 0/343 23/03/59
00856 IP:49.228.151.42 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ 0/343 16/03/59
00855 IP:182.52.207.150 "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรับงานช... 0/357 01/02/59
00854 IP:119.76.50.25 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุ... 0/342 11/01/59
00853 IP:183.88.253.106 ร้านจิรากรณ์พลาสติก จำหน่าย โต๊ะ เก้าอี้พลาสต... 0/311 20/12/58
00852 IP:1.10.216.61 ติดต่อเทศบาลทางโทรศัพท์ไม่ได้เลย เปลี่ยนเบอร์... 0/380 14/10/58
00851 IP:125.25.132.106 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพ... 0/333 24/09/58
00850 IP:101.109.209.37 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยัง... 0/318 02/07/58
หน้า:  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549