<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
00855 IP:182.52.207.150 "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรับงานช... 0/477 01/02/59
00854 IP:119.76.50.25 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุ... 0/460 11/01/59
00853 IP:183.88.253.106 ร้านจิรากรณ์พลาสติก จำหน่าย โต๊ะ เก้าอี้พลาสต... 0/438 20/12/58
00852 IP:1.10.216.61 ติดต่อเทศบาลทางโทรศัพท์ไม่ได้เลย เปลี่ยนเบอร์... 0/454 14/10/58
00851 IP:125.25.132.106 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพ... 0/415 24/09/58
00850 IP:101.109.209.37 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยัง... 0/392 02/07/58
00849 IP:61.7.240.107 เพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ 0/473 30/06/58
00846 IP:182.52.111.218 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ 0/437 12/01/58
00845 IP:27.55.211.232 เรียน ป.โท 0/499 21/11/57
00844 IP:125.26.59.162 ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 0/518 03/11/57
หน้า:  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549