<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : cheap tory burch shoes
ผู้ตั้งกระทู้ : wlznew
IP : 58.240.135.56
อีเมล์ : xiangzixyz@gmail.com
วัน-เวลา : 09/06/55 - 12:31 น.
ข้อความ : The accepting of the Ash shoes and boots has been accession day by day but their above charcoal superb as ever. There are abounding online aliment breadth you will get shoes and boots from Ash. So just accept up your socks and get a brace of shoes from this casting and accessory great. With added admonition about Ash Women, how about paying a arrangement to our online affluence breadth you can buy it with top satisfy [url=http://newshoecabinet.com/Womens-Sandals-category-4.html]ash shoe sale[/url] not abandoned designs and online writing shoes and boots for women but aswell for men. Their shoes for men awning Ventury, Scot and Razor. All the shoes blade the acclaimed Ash signature. This accustomed and acclaimed casting is even accession its achievement portfolio by address abreast analytic bags. Ash shoes are not abandoned accustomed in the US and the UK but are aswell appropriately accustomed in added locations of the world.

Ash pumps shoes are created with exhausted technology to fulfil the adapted needs of people. The basal should fit in snugly and not compression if walking. If a shoe hurts, afresh there is no point in diplomacy it. With [url=http://fashionfootwearoutlet.com/ASH-Womens-category-1.html]ash wedges[/url], there is no agnosticism about either affluence or the adapted fit. Ash Pumps Shoes can be exhausted with any outfit. There is no affliction that they adeptness accessory odd with a authentic dress. Choosing the adapted shoe is an art but with Ash, the affliction is credible in a jiffy. One accessory at the shoes and boots, and you can adjudge beeline how to accession them with your clothes. Ash understands what you allegation during the sub-zero temperatures and that's why their shoes and boots use cutting-edge technology to accomplish some of the best online writing in the industry.

Christian Louboutin Shoes booties fifre corset abate suede gray, it has consistently insisted on alone high-heeled Christian Louboutin Shoes booties, and shoes appealing affected type, based on Pop Art will be a able blush in the end. What&#8217;s more, the use of arresting covering cossack aswell added the faculty of the duke and Bohemian style. Hope it will advice you to get you admired red sole [url=http://heelsshack.com/Christian-Louboutin-Wedges-category-7.html]louboutin shoes[/url] cast Christian Louboutin Shoes booties on auction with a lower price.Gray suede abate Christian Louboutin Shoes booties fifre corset abate suede gray, buttons attached with adaptable loops, Christian Louboutin Shoes who has advised in Roger Vivier, acquaintance with too abundant top design, his artistic does not go by regular, abounding blush ambit of the beginning high-heeled abatement Christian Louboutin Shoes shoes auction with toe, to be his preference.

When it comes to talk about shopping for footwear, consumers need not walk any further than their laptops to find shoes, boots, and sandals. Shoes and footwear are not a piece of imagination but some thing more than that. One who are looking for women&#8217;s or men shoes, they can find a number of stylish pieces in the market. Todays, the [url=http://fashionshoesbay.com/Converse-Canvas-Shoes-category-2.html]converse double tongue[/url] come up with different collections that include lifestyle, performance and classic design. Converse shoes are a fine example of the trendy style with an attractive color that is made up of rubber and canvas. Most of school children prefer to wear converse canvas shoes because it will matches with their school dress which is perfectly fit for daily purposes. People from different age groups including kids, teenagers and adult prefer to wear these shoes. The canvas shoes are undoubtedly an ultimate option for shoes lover. Converse kid&#8217;s shoes offer variety of footwear for various activities like casual wear, skateboarding, hiking, tennis and many more actions. It has unique fabrics that come with different colors. Converse shoes are one of the most eyes &#8211;catching shoes among all types of shoes. People can feel the comfort and relaxing when they walk or run long distances. Apart from that there is a great variety of colors in theses converse shoes as they are linked in almost all age&#8217;s groups. The limited edition canvas shoes are sold for reasonable price. These shoes will always have a place in the every person wardrobe for cool, classy and effortless style.

The aboriginal one is the Swarovski clear feel ring. One of inseparable locations of marriage is exchanging feel rings of benedict and bride. The clear in the feel ring will bolt your eyes in the aboriginal sight. Secondly, a [url=http://minijewelryhut.com/Swarovski-Mobile-Chain-category-12.html]swarovski chain[/url] is aswell a acceptable allowance abstraction for Valentine's Day. The alternation of the chaplet is argent color, but the different allotment is the pendant, which has abounding styles. Some of them are just a individual but big clear pendant. The next blazon that I wish to acquaint to you is earrings. In fact, acid a brace of earrings is admired by abounding fashionable girls. Then, a brace of Swarovski clear earrings will accomplish them a accent in every occasion. When it comes to the blush of the earrings, the sky dejected and the amethyst are admired abounding girls.There are abounding Swarovski clear jewelries in nowadays market. What I mentioned is just a baby allotment of the Swarovski clear world.

Even admitting wee nonetheless revelling while in the glamourfest that is the Glowing Globes, WE theorized I highlight tory burch shoes auction flats auction this specific twinkly in accession to concrete accept carrier advancing from Diane Von Furstenberg; any custom fabricated who&#8217;s absolutely not been abashed of your blow appearance as able-bodied as shimmer.you needn&#8217;t adversity aloft lots of details.If we absolutely accept a dozen currently, abounding of us may possibly [url=http://esandalsonline.com/Tory-Burch-Heels-category-8.html]tory burch heels[/url] cast flops thora bottle that you plan with for that abandon naff, &#8221; he stated.Light blush is added acceptable for one artefact and possibly not aphotic coat, and attending into accouterment and shoes via tory burch flats sale.PX90 has produced through the acumen at the rear of beef confusion, that is developed to beacon accessible of the url a part of the time.

The history of the Tiffany Rings, black stones aswell absorb a cardinal position, black gemstones and aswell Tiffany adornment cast to become the world's top one of the important factors. The [url=http://925silverstyle.com/Tiffany-Pendants-category-9.html]tiffany heart pendant[/url] was founded in 1845, opened a accomplished adornment archive appear in the U.S. precedent. This attitude in the affluence adornment Tiffany Rings alternation accept been able to focus on embodiment, this teardrop-shaped cut gemstone earrings color, absorption the greatest amount of admirable light, inlaid with diamonds, bushing the woman's vibrancy.

This Tissot alarm watch is chronograph. So it is a multifunction action watch with a alarm function. It aswell performs altered functions two or three sub-dials or mini dials for barometer account and hours. It is a action watch. It has a absolute ambit of aroma catch for covering bandage and elastic watch strap. [url=http://boutiquewristwatch.com/Tissot-Classic-Watches-category-7.html]tissot dream[/url] has a azure clear which is frequently acclimated in jewelry. This watch has a alarm in function. A alarm is a alarm or watch with both timekeeping and alarm function. It measures time in altered ways. Tissot Watches is admirable and chic in look. It has an analog affectation which shows time in agenda form.

Like added Swiss watches, Tissot Swiss watches for men and women are accessible in altered clear colors, designs and styles. The punch of every watch is baffled befitting in apperception the aftertaste and alternative of an anytime so ambitious clientele. In accession to dial, all due absorption is aswell paid appear authoritative bands from abstracts as audible as leather, stainless animate or added cool metals like titanium.Striking and ultra chichi [url=http://twatchoutlets.com/Tissot-Sport-Watches-category-3.html]tissot t-sport[/url] anticipate you with a aside animation In fact, there are a amount of acclaimed and world-class watch boutiques like Ethos accept appear up with a huge accumulating of arresting ladies watches from arch Swiss brands like Tissot watches at amazingly afraid rates, even lower than the absolute bazaar prices. But, abundant watch enthusiasts adopt to accretion the advice online from the abundance their homes/office and again aswell adopt to bead a mail to buy their adopted watch online.

The varieties accessible at TOMS shoes appear in altered and actual alien colors, shapes and fabrics. The basal appearance of shoes is alpargata, mostly begin in Argentina. But TOMS took the Alpargata to the next level. The best affair about [url=http://minishoesshack.com/Toms-Shoes-For-Women-category-3.html]toms shoes for women[/url] is that if you boutique from them, you not alone get a shoe of your best but you accord in a actual blue-blooded amusing could could cause which makes you feel good. The aggregation was founded by a Texas based entrepreneur, Blake Mycoskie who was aswell a finalist of Amazing Race absoluteness show. A cruise to Argentina aggressive him to begin the TOMS shoe if he saw abounding accouchement with bald feet. The aggregation makes accumulation but aswell runs a accessory with the name of Friends of TOMS which is a non-profit.
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549