<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ฝากประชาสัมพันธ์ รถ รับ-ส่งสอบ ปลัดอำเภอ
ผู้ตั้งกระทู้ : นิวณัฐตะวันทัวร์
IP : 223.204.81.116
โทรศัพท์ : 0801313424
อีเมล์ : new_nattawan@hotmail.com
วัน-เวลา : 16/06/55 - 16:53 น.
ข้อความ : นิวณัฐตะวัน ทัวร์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 ม.3 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทำธุรกิจ ในด้าน จัดทัวร์ เป็นหมู่คณะ และจัดบริการ รถรับ-ส่ง สอบบรรจุงานราชการ ในส่วนกลาง (กทม.) เดินทางโดยรถบัส ในวันที่ 1 กค.2555 มีการสอบ ปลัดอำเภอใน
ส่วนกลาง ทางนิวณัฐตะวัน ทัวร์ ได้จัด รถรับ-ส่ง เช่นเคย ส่งทั้ง 3 สนามสอบ มีบริการแบบ ไป-กลับ และพักค้างคืน
มีบริการในเส้นทาง
1 เชียงราย – พะเยา - แพร่ – สนามสอบ
2 เชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง - สนามสอบ
ติดต่อสอบถามและจองที่นั่งได้ที่ นิวณัฐตะวันทัวร์ 080-1313424 , 090-1508300
www.newnattawan.com หรือ facebook//new_nattawan@hotmail.com
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
สอบ กพ. สนามสอบเชียงใหม่ มีรับ-ส่ง ต้นทาง
1 เชียงราย – พะเยา – วังเหนือ –สนามสอบ
2 น่าน – แพร่ – สนามสอบ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549