<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ไปเยี่ยมพ่อกํามะลอ
ผู้ตั้งกระทู้ : king
IP : 59.150.66.214
โทรศัพท์ : 06566523
อีเมล์ : qwreqw4@gmail.com
วัน-เวลา : 07/01/62 - 09:57 น.
ข้อความ :
<a href="https://www.betsarang.com">&#53664; &#53664;&#49324; &#51060;&#53944;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#49828;&#54252;&#52768; &#53664; &#53664;&#49324;&#51060; &#53944;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#49324; &#49444;&#53664; &#53664;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#50504; &#51204;&#45440; &#51060;&#53552;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#47700;&#51060; &#51200;&#49324; &#51060;&#53944;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#49828;&#54252; &#52768;&#53664; &#53664;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#49324;&#45796; &#47532;&#49324; &#51060;&#53944;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#50504; &#51204;&#53664; &#53664;&#49324; &#51060;&#53944;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#47700; &#51060;&#51200; &#45440;&#51060; &#53552;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#48176;&#54021; &#49324;&#51060; &#53944;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#53664; &#53664; &#52628;&#52380;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#53664; &#53664;&#49324;&#51060; &#53944;&#52628; &#52380;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#53664; &#53664;&#45440; &#51060;&#53552;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#50504; &#51204;&#54620; &#45440;&#51060; &#53552;</a>
<a href="https://www.betsarang.com">&#49828;&#54252; &#52768;&#53664; &#53664;&#49324; &#51060;&#53944; &#52628;&#52380;</a>


 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549