<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
 
 
  หัวข้อสนทนา : ืท่อน้ำประปา
ผู้ตั้งหัวข้อ : ห่วงใย
IP : 119.46.244.147
วัน-เวลา : 25/06/57 - 12:24 น.
ข้อความ : เรียนนายก
เนื่องจากตำบลยางคราม เป็นสถานที่ผู้คนไปเยี่ยมสม่ำเสมอ เพราะต้องไหว้พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศและไปวัดฯ พร้อมเป็นทางผ่านไปอ.แม่วาง อ.เมืองฯลฯไปทุกครั้งเห็นการวางท่อน้ำประปา บ้านยางครามแล้ว รู้สึกไม่สบายใจและสบายตา ต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก คือการระบบการวางท่อประปาหมู่บ้านทำไม เอาไปวางที่ร่องน้ำซึ่งไม่น่าดูและไม่สะอาดถูกสุขอนามัยเลย อีกอย่างใครผ่านไปมาเห็นหมด เพราะติดถนน ทำไมชาวบ้านยางครามถึงทนได้และกำนันทำไมนิ่งดูดาย เพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่แย่มาก อีกอย่างบ้านยางคราม เป็นหมู่แรกที่เข้าสู่เทศบาลยางคราม เห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจและตาจริง อยากให้นายกเร่งประสานกำนันและชาวบ้านยางคราม แก้ไขด่วนที่สุด ด้วยความเป็นห่วงจริงๆๆ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549