<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
 
 
  หัวข้อสนทนา : สอบถามตำแหน่งงานครับ
ผู้ตั้งหัวข้อ : นายลมกรด ชันยา
IP : 118.175.158.136
โทรศัพท์ : 0843702500
วัน-เวลา : 15/03/59 - 09:40 น.
ข้อความ : สอบถามตำแหน่งช่างไฟฟ้า มีกรอบอัตรากำลังว่างหรือเปล่าครับ อยากย้ายกลับบ้านครับ บ้านอยู่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ครับ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เทศบาลตำบลยางคราม
IP : 1.179.189.17
วัน-เวลา : 29/03/59 - 14:51 น.
ข้อความ : เรียนคุณลมกรด ชันยา
ตอนนี้เทศบาลตำบลยางครามยังไม่มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งช่างไฟฟ้า หากเทศบาลตำบลยางครามต้องการอัตรากำลังในตำแหน่งนี้ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบตามประกาศและเวบไซต์ของเทศบาล ต่อไป ขอขอบคุณท่านที่สนใจร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้กรอบอัตรากำลังดังกล่าวนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากจังหวัดเช่นกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เทศบาลตำบลยางคราม
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายลมกรด ชันยา
IP : 182.53.113.107
โทรศัพท์ : 0843702500
วัน-เวลา : 30/08/59 - 08:27 น.
ข้อความ : สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ มีกรอบอัตรากำลังหรือเปล่าครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549