<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
 
 
  หัวข้อสนทนา : ต้องการทราบเบอร์โทรศัพท์ผญบ.ม.2บ้านใหม่พัฒนาค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : ดวงกมล จักขุเรือง
IP : 223.207.225.109
วัน-เวลา : 30/08/60 - 20:58 น.
ข้อความ : ขออนุญาตนะค่ะ พอดีต้องการเบอร์โทรผญบ.ม.2 บ้านใหม่พัฒนา เนื่องจากมีธุระจำเป็นที่ต้องปรึกษาท่านผญบ.เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูของพ่อ เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลทุคคลภาพแต่ไม่สามารถติดต่อใครให้ไปขอให้ได้ค่ะ อยากจะรบกวนขอจากทางเทศบาลค่ะ เดือดร้อนจริงๆค่ะ ดิฉันไม่สะดวกไปเพราะทำงานต่างจังหวัดค่ะ ขอบคุณค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ถ้าจะสะดวกเบอร์โทรศัพท์เป็นความลับ รบกวนโทรแจ้ง 0892113134 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เทศบาลตำบลยางคราม
IP : 1.179.189.17
วัน-เวลา : 04/11/60 - 13:08 น.
ข้อความ : เบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา
0810231418
หากท่านมีข้อสอบถามในเรื่องใดที่ทางเทศบาลจะดำเนินการช่วยเหลือได้ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ 053-024329 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549